Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Jaunų šeimų socialinio būsto poreikis ir prieinamumas

0 atsiliepimų
Autorius:

Būsto politikos poreikio atsiradimas susijęs su pramonės revoliucija XIX a. „Dėl sparčios urbanizacijos, kaimo gyventojų antplūdis į miestus sukėlė milžinišką paklausą būstui” (Lipnevič, 2012).

Aktualumas. Būstas yra reikšminga žmogaus gerovės dalis, o kartu ir visuomenės stabilumo garantas. Po Lisabonos sutarties pagrindinių teisių, įskaitant teisę į paramą aprūpinant būstu, chartijos įsigaliojimo, aprūpinimas būstu tapo ES politikos dalimi.  Nors visos valstybės narės sutinka, kad geros kokybės ir už prieinamą kainą būstas yra esminis poreikis ir teisė, turimi statistiniai duomenys rodo, kad apie 3 mln. žmonių Europoje neturi galimybės įsigyti tinkamą būstą (Social Housing in the EU). Lietuvoje analizuoti socialinio būsto aktualijas yra būtina, nes šalyje taip pat jaučiamas būsto, kartu ir socialinio būsto, trūkumas. Šiuo metu viena iš didžiausių problemų nekilnojamojo turto rinkoje yra aukštos būsto pirkimo ir nuomos kainos. Trečdalį visų laukiančiųjų sudaro jaunos šeimos,  nes jos dažnai negali nei įsigyti, nei nuomotis rinkoje siūlomų gyvenamųjų patalpų.  Todėl galima teigti, jog jaunoms šeimoms ši problema ypatingai aktuali.

Ištirtumas. Socialinio būsto politika sulaukia nemažai dėmesio užsienio mokslinėje literatūroje. Tačiau Lietuvoje socialinio būsto problemos analizuojamos retai. Ieškant medžiagos darbo rašymui, surasti tik keli Lietuvos autoriai, kurie prisilietė prie socialinio būsto problematikos tyrimo: J. Aidukaitė (2013), kuri analizavo būsto politiką skirtinguose gerovės modeliuose; N. Bratčikovienė ir A. Danilevičius (2005) tyrinėjo gyventojų aprūpinimo būstu socialinės ekonominės problemas;  V. Leonavičius ir A. Žilys (2009)  nustatinėjo Lietuvos urbanizacijos modelį kitų išsivysčiusių gerovės valstybių kontekste.

Problematika.  Būsto politikos decentralizavimas lėmė daugelį problemų, susijusių su apsirūpinimu gyvenamuoju plotu. Tačiau V. Leonavičiaus ir A. Žilio (2009) manymu, „šiuo metu dabartinis valstybinis sektorius vis mažiau prisideda prie gyventojų būsto statybos, renovacijos ir socialinių garantijų laiduojant gyvenamąjį plotą bei infrastruktūros plėtros, vis labiau atsiriboja nuo gyvenamojo būsto problemų.” Nors socialinio būsto plėtrai kasmet skiriami vis didesni valstybės biudžeto asignavimai, tačiau asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, skaičius savivaldybių sąrašuose kiekvienais metais didėja.

Darbo objektas: socialinio būsto bendruomenės.

Darbo tikslas: išnagrinėti Lietuvos socialinio būsto aktualijas jaunų šeimų kontekste.

Darbo uždaviniai:

 1. Įvertinti Lietuvos socialinio būsto politiką;
 2. Apibrėžti jaunų šeimų socialinio būsto poreikį;
 3. Nustatyti jaunų šeimų, kaip socialinio būsto bendruomenės, charakteristiką.

Tyrime naudojami mokslinės literatūros ir teisės aktų apžvalgos bei statistinių duomenų analizės metodai.  Pirmoje darbo dalyje  nagrinėjama Lietuvos socialinio būsto politika, antroje – socialinio būsto poreikis ir prieinamumas jaunoms šeimoms, trečioje - jaunų šeimų,  kaip socialinio būsto gavėjų, charakteristika.

Darbo tipas:
Apimtis:
5900 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIALINIO BŪSTO POLITIKOS LIETUVOJE VERTINIMAS4
 • 1.1. Socialinio būsto reglamentavimas5
 • 1.2. Lietuvos būsto politikos modelis8
 • 1.3. Būsto politiką formuojančios ir ją įgyvendinančios institucijos11
 • 2. JAUNŲ ŠEIMŲ SOCIALINIO BŪSTO POREIKIO IR PRIEINAMUMO ANALIZĖ15
 • 3. JAUNŲ ŠEIMŲ, KAIP SOCIALINIO BŪSTO GAVĖJŲ, CHARAKTERISTIKA………19
 • IŠVADOS IR PAISŪLYMAI22
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams
Referatas Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė
Referatas Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė

Socialinė psichologija - tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis - visuomeninis). Socialinė psichologija [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams
Referatas Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams

Sparčiai besikeičiančios ekonominės bei socialinės gyvenimo sąlygos vis labiau pažeidžia silpnas, įvairių psichologinių ir materialinių [...]