Motyvacijos teorija. Trenerių įtaka sportininkams

8 psl. / 1721 žod.

Ištrauka

Motyvacijos teorija yra naudinga suprantant asmenų motyvaciją ir jų priežastis bei pasekmes. Pagrįstas sistema, atliktų tyrimų per paskutinius trisdešimt metų, parodė jog nuo mokytojų elgesio studentų motyvacijai tai buvo vienas iš prognozuojančių veiksnių. Ir tai, jog akademiniai rezultatai parodė sąsajas tarp mokytojų elgesio ir studento sportiniame kontekste. Keletas autorių taip pat svarsto jog trenerių elgesys yra nulemiamas veiksnys atleto motyvacijai. Tačiau keletas tyrimo studijų ištyrė sąsajas tarp motyvacijos kintamųjų ir sportinius rezultatus atskleidžiant pagrindinius rezultatus sporte. Todėl analizuojant du straipsnius bus aptariamas Vallerand atlikto (1997, 2007a, 2007b) hierarchinio vidinio ir išorinio motyvacijos modelis kuris leis tyrimą analizuoti ir suprasti lemiamus veiksnius bei pasekmes susijusias su skirtingos motyvacijos formom. Šis modelis kuriuo remiamasi teigia jog norint atlikti visišką motyvacijos įtakos modelių analize, reikia atsižvelgi y tris svarbiausias motyvacijos dalis, kurios susideda iš vidinės, išorinės ir amotyvacijos. Išorinės motyvacijos būdingų bruožų yra tai jog dalyvaujant savo malonumui aktyvioj veikloj sukuria pasitenkinimą ir malonumą dalyvavimo procese. Vis dėlto atletai irgi gali turėti išorinių priežasčių dalyvaujant sportinėj veikloj. Tokiu atveju, elgesys nustatomas paties dalyvavimo procese kuriame siekiama užsibrėžto rezultato kuris yra neatsiejamas ir nuo savęs pripažinimo, gaunamo apdovanojimo. Atsižvelgiant y išorine motyvacija detaliau, galima išskaidyti y dar keturias dalis kurios gali skirtis santykiniu autonomiškumu per išorines reguliacijas, vidines reguliacijas, nustatytą reguliaciją ir įskiepytą (integruotą) reguliaciją. Išorinė reguliacija laikoma viena iš mažiausiai įtakojančių išorine motyvaciją kuri nurodo elgesio reguliavimą per išorinius šaltinius, tokius kaip apdovanojimai ar patirtą stresą. Pavyzdžiui kai atletas atlieka treniruočių užsiėmimus įgyjant trenerio pripažinimą. Sportininkai taip pat gali būti motyvuojami per vidinę savireguliaciją kai nenumatyti atvejai iš išorės nulemia atleto apsisprendimą motyvuotis, nesiremiant konkrečiu asmeniu. Asmenys kurie dalyvauja sporto veikloje norint išvengti kaltės jausmo, gėdos ar nerimo atstovauja vidinės savireguliacijos pavyzdį priešingai nei kiti du motyvacijos tipai kaip išorinė motyvacija per nustatytą reguliaciją kuri pagal teoriją atstovauja atkakliai siekiančių tikslo kaip vieną iš motyvacijos formų. Pavyzdžiui atletas gali atlikti jam pavestas kaip sportininko užduotis, net jei ta veikla nėra įdomi pačiam atletui. Galiausiai, įskiepyta reguliacija yra viena iš labiausiai naudojamų apsisprendimo formų išorinėje motyvacijoje. Kuri atitinka individo savivertės vertybių sistemą. Tokiu būdu atletai dalyvaudami veikloj ar pasirinkdami sporto šaką reprezentuoja ir savo vertybes susijusias su veikla. (Ryan & Deci, 2000)  Taip pat amotyvacija egzistuoja kuri nurodo paties sportininko stoką ar intenciją dalyvauti aktyvioj veikloj.  HVIM (hierarchinė vidinė ir išorinė motyvacija) teorija taip pat aptaria bendrą motyvacijos kontekstą kuri apima globaline, kontekstine ir situacine motyvacija. Pagal Vallerand (1997), ši modelio koncepcija suteikia detalesnį supratimą apie motyvacijos procesus kurie bus aptariami ir antro straipsnio eksperimentiniame tyrime su šoninio judėjimo atlikimu ir skiriamaisiais motyvacijos bruožais atliekant užduotį.


Turinys

  • Turinys1
  • Įvadas2
  • STRAIPSNIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ3
  • Tyrimo objekto procedūra3
  • Tyrimo tikslas3
  • Tyrimo objektų tiriamieji3
  • Tyrimo priemonės.4
  • Straipsnio tyrimo rezultatai – preliminari analizė ir statistika.4
  • Diskusija7
  • Literatūros šaltiniai nuorodos.8

Reziumė

Autorius
Ernesta541
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 31, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui

Psichologija Kursinis darbas kiuskiuskius
Kiekvienos demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, svarbiausia vertybė – žmonės, jų ateities perspektyvos. Didelis dėmesys turi būti nukreiptas į vaikų ir jaunimo...

Motyvacija ir emocijos

Psichologija Referatas ganesas
Pagrindinis motavacijos klausimas yra kodėl mes elgiamės taip kaip mes elgiamės? Anot Vyčio Viliūno, motyvacija yra visuma vidinių procesų skatinančių ir nukreipiančių veiklą....

A.MASLOW biografija,darbai (motyvacijos teorija)

Psichologija Prezentacija meškytė
¡Braham Maslow užaugo Brukline ¡Jis praleido didžiąją dalį savo laiko bibliotekoje ,skaitydamas knygas,gilindamas savo žinias ¡Galų gale, Maslow išvyko studijuoti teisę "City College...

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija

Psichologija Referatas 2009 m. audrike
Kaita šiuolaikinėje visuomenėje yra visa apimanti. Ji pasireiškia mokslinių ir technologinių pokyčių skatinamais didėjančiais reikalavimais kompetencijoms, taip pat gausėjančių mokymosi galimybių pasiūla. Taip...

Psichoanalitinė asmenybės teorija

Psichologija Prezentacija 2020 m. rugiliak
Psichoanalize gali būti vadinama, kaip manė pats Z. Froidas, žmogaus psichikos reiškinius aiškinanti teorija, žmogaus psichikos tyrinėjimo (laisvų asociacijų) metodas bei psichoterapinė sistema,...