Žemės sklypų gyvenamųjų namų statybai pasiūla ir paklausa Plungės rajone

15 psl. / 2824 žod.

Ištrauka

       Nekilnojamasis turtas tai:  žemė, žemės dalis, įskaitant orą virš jos ir žemę po ja, ir statiniai, esantys ant jos. Nekilnojamajam turtui taip pat priskiriami objektai, nesantys tiesiogiai ant žemės ir neturintys žemės nuosavybės pavyzdžiui, butai, namai, stovintis ant žemės, priklausančios trečiajai šaliai, taip pat laikomas nekilnojamuoju turtu. Pagal funkcinę paskirtį nekilnojamasis turtas gali būti išskiriamas į dvi stambias kategorijas: gyvenamąjį ir komercinį.

      Nekilnojamo turto rinka tai: tam tikras mechanizmų rinkinys, pagal kuriuos yra perduodamos nuosavybės teisės ir su tuo susiję interesai, nustatomos kainos ir skirstomi skirtingi žemės naudojimo variantai. Priklausomai nuo sutarties dalyvių poreikių ir galimybių, nekilnojamo turto rinka yra lokalizuota ir segmentuota. Nekilnojamo turto rinkos segmentacija - tai jos padalinimas į vienarūšes pirkėjų grupes. Remiantis segmentavimu gali būti išskiriami nekilnojamo turto požymiai atitinkamam jo klasifikavimui.

Darbo metu bus vertinami Plungės rajone parduodami sklypai gyvenamųjų namų statybai. Pagal įvairius kriterijus bus vertinama 15 sklypų atsižvelgiant į jų esamą vietą, dydį, komunikacijas netoliese, vieno aro kainą, atstumą iki miesto centro bei papildoma pateikta informacija. Visa informacija apie sklypus jų vietovę, kainas bus gaunama naudojantis internetine svetaine „www.edomus.lt“ informacija yra renkama 2017m.

Darbo objektas – Žemės sklypai gyvenamųjų namų statybai.

Darbo tikslas – Atlikti žemės sklypų gyvenamųjų namų statybai rinkos tyrimą Plungės rajone 2017 metais.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti Lietuvos nekilnojamo turto rinką.
 2. Surinkti duomenis apie parduodamus žemės sklypus gyvenamųjų namų statybai Plungės rajone 2017 metais.
 3. Įvertinti rastus duomenis apie nekilnojamo turto rinką.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS TYRIMAI4
 • 1.1. Bendrosios nuostatos4
 • 1.2. Nekilnojamojo turto rinkos analizė5
 • 1.3. Nekilnojamojo turto paklausa6
 • 1.4. Nekilnojamojo turto pasiūla8
 • 2. ŽEMĖS SKLYPAI GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBAI PLUNGĖS RAJONE
 • 2017 METAIS9
 • 2.1. Parduodamų sklypų vietos įtaka kainai12
 • 2.2. Parduodamų sklypų ploto įtaką kainai13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
tasmanas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 1, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas 2007 m. shifterer
Ekonomikos 1 laboratorinis darbas. Dėstytojas: V. Gaidelys Užduotis: Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: a) nubrėžkite paklausos kreivę; b) nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives ir...

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai;

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų išlaidų) kitimo priklausomybes, keičiant prekės pardavimo...

Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje

Ekonomika Referatas simawait
Rinka paprastai suprantama kaip prekiavimo vieta, kurioje perkamos ir paruodamos prekės. Pagal ekonomistus, rinka- tam tikra socialinių ekonominių santykių sistema, kur prekės mainomos...

Visuminė paklausa ir pasiūla

Ekonomika Prezentacija dzinaldas93
•Visuminė pasiūla – tai prekių ir paslaugų kiekis, kuriuos visi šalies gamintojai pateikia rinkai. Ji priklauso nuo daugelio veiksnių: kainų lygio, darbo užmokesčio...