Ekonomika ir verslas / Rinkodara

VĮ Lietuvos oro uostai, Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo priemonės

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo pobūdis. Šiandieninėje visuomenėje vis didesnis dėmesys skiriamas skaitmeniniam marketingui. Pabrėžiama, kad skaitmeninis marketingas ir jo priemonės yra žymiai efektyvesnės ir veiksmingesnės, kadangi suteikia nukreipti reikiamą informaciją bei kitą tikslinę informaciją ir pranešimą pagal kiekvieno vartotojo poreikius. Kursinis darbas yra teorinio pobūdžio. Vis daugiau dėmesio skiriant užsienio skaitmeninio marketingo teorinei analizei, pasigendama tokių tyrimų atliktų Lietuvoje. Siekiant pagerinti ir tuo pačiu pateikti įmonių skaitmeninio marketingo analizę, galima pamatyti esančius trūkumus ir juos pašalinti, galima pamatyti privalumus ir juos dar labiau sustiprinti.

Darbo aktualumas. Tema „VĮ Lietuvos oro uostai, Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo priemonės“ aktuali, man, kaip ketvirto kurso bakalaurui, kadangi įsigilinsiu ir sužinosiu svarbiausias skaitmeninio marketingo priemones, taip pat sužinosiu kokias skaitmeninio marketingo priemones naudoja Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Aktualu ir visuomenei, kuriai pateikus susistemintus duomenis, gali vertinti kiekvienos ją dominančios įmonės pateikiamas skaitmeninio marketingo priemones, o pačios įmonės, įžvelgdamos tam tikrus trūkumus – juos pašalinti.

Darbo problema. Kokią įtaką pirkėjams turi įmonės skaitmeninio marketingo priemonės? Kodėl kiekvienoje įmonėje labai svarbu „turėti“ visas skaitmeninio marketingo priemones?

Darbo objektas. Skaitmeninio marketingo priemonės.

Darbo tikslas. Nustatyti Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo priemones.

Darbo uždaviniai. 1. Teoriškai apibūdinti skaitmeninio marketingo sampratą. 2. Nustatyti įmonių skaitmeninio marketingo komunikacijas sudarančius elementus. 3. Įvertinti Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo naudojamas priemones.

Metodo aprašymas. Darbo problemai nagrinėti naudojamas abstrakcijos metodas. Pasak R. Tidikio (2003) kaip mokslinio tyrimo metodas, abstrakcija yra pagrįsta objektų visumos bei jų santykių, mąstymu, išskiriant atskirai objektą ir nagrinėjant kaip savarankišką dalyką.

Šiame darbe, kurio problema yra naudojamos  skaitmeninio marketingo priemonių įmonėse tinkamumas, iš visų ciklo dalių išskirsime objektą – skaitmeninio marketingo priemones ir jį išsamiai analizuosime ne tik Vilniaus filiale. Šis metodas yra tinkamas problemai nagrinėti, nes darbo problema ir siekia visapusiškai atskleisti, skaitmeninio marketingo priemonių įmonėse tinkamumą.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, mokslinių šaltinių teorinė analizė, išvados. Įvade nurodomas aktualumas aktualumas, darbo problema, objektas, tikslas. Tikslui pasiekti pateikiami darbo uždaviniai. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama literatūra nagrinėjama tema, darbo pabaigoje – išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3082 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • LITERATŪROS TEORINĖ ANALIZĖ6
 • VILNIAUS TARPTAUTINIS ORO UOSTAS6
 • SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONĖS10
 • SKAITMENINIO MARKETINGO APIBRĖŽIMAS10
 • SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONĖS13
 • VILNIAUS FILIALO SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONĖS16
 • IŠVADOS17
 • SANTRAUKA18
 • SUMMARY19
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Internetinio skaitmeninės fotografijos produkto marketingo priemones
Diplominis darbas Internetinio skaitmeninės fotografijos produkto marketingo priemones

Darbo tema ir jos aktualumas. Pasaulinis kompiuterių tinklas (World wide web) atvėrė naujas teksto, vaizdo [...]

Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.
Referatas Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.

Mokesčiai – tai įstatymų nustatyti individualių asmenų, įmonių ir kitų ūkio subjektų privalomieji mokėjimai. Kiekviena [...]

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita įmonėje VĮ Lietuvos oro uostai, Kauno filialas
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita įmonėje VĮ Lietuvos oro uostai, Kauno filialas

        Praktika - viena svarbiausių studijų proceso dalių, kurios metu studentas pagal specialybę dirba pasirinktoje [...]

„VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto“ verslo analizė
Referatas „VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto“ verslo analizė

Be transporto šiandien neįsivaizduojamas daugelio esminių dalykų funkcionavimas, o gamyboje transportas vaidina vieną iš svarbiausių [...]

Lietuvos oro uostai ir jų pervežtų keleivių statistika
Prezentacija Lietuvos oro uostai ir jų pervežtų keleivių statistika

Palyginti Lietuvos oro uostus bei jų pervežtų keleivių statistiką nuo 2005 – 2010 m. Oro [...]

SIA ,,UNICREDIT LEASING” Lietuvos filialas
Praktikos ataskaita SIA ,,UNICREDIT LEASING” Lietuvos filialas

Praktika atliekama du mėnesius SIA ,,UniCredit Leasing” Lietuvos filialo bendrovėje. Įmonėje galima gerai panaudoti įgytas [...]

Lietuvos geležinkelio ir Klaipėdos uosto klasteris
Referatas Lietuvos geležinkelio ir Klaipėdos uosto klasteris

Pasaulinės ekonomikos raida apsprendžia naujas įmoniųsąveikavimo formas, įgalinančias organizacijas vis sėkmingiau konkuruoti globalioje pasaulio rinkoje.

Ergo Insurance SE Lietuvos filialo finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Referatas Ergo Insurance SE Lietuvos filialo finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansinių rodiklių analizė tai viena iš svarbiausių įmonių valdymo funkcijų, kuri rinkos dalyviams yra viena [...]

Klaipėdos uosto svarba Lietuvos transporto sistemai
Prezentacija Klaipėdos uosto svarba Lietuvos transporto sistemai

TerminalaiUosto išskirtinumai:SvarbusNeužšąlantisGiliavandenisAktyvusSaugusIntermodalinisNovatoriškasSertifikuotas Faktai [...]

Kirby įgalioto atstovo Lietuvoje UAV „Valdo verslas“ marketingo komplekso analizė
Referatas Kirby įgalioto atstovo Lietuvoje UAV „Valdo verslas“ marketingo komplekso analizė

Tai marketingo vadybos 4P analizė. Darbe analizuojama valymo sistemos KIRBY imones atstovo lietuvoje UAB "Valdo [...]

Lietuvos mokėjimų balansas: struktūra ir reguliavimo priemonės
Referatas Lietuvos mokėjimų balansas: struktūra ir reguliavimo priemonės

Yra labai svarbu suprasti mokėjimo balanso esmę, struktūrą, reguliavino priemones, nes jis ne tik atspindi [...]

AB „Lietuvos geležinkeliai“ marketingo kompleksas
Kursinis darbas AB „Lietuvos geležinkeliai“ marketingo kompleksas

Numatant, kas gali atsitikti, įmanoma nuspėti savo veiksmus ir poelgius nepalankiausiais atvejais. Todėl strategiškai planuojant [...]

„Kraft foods Lietuva“ marketingo kompleksas
Referatas „Kraft foods Lietuva“ marketingo kompleksas

Mūsų darbo tikslas yra išanalizuoti ir susipažinti su marketingo veikla tam tikrose organizacijose. Šiuo darbu [...]

Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare
Kursinis darbas Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir pasirengimas narystei - tai ilgalaikis procesas, įtakojantis įvairiausias [...]