VĮ Lietuvos oro uostai, Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo priemonės

22 psl. / 3082 žod.

Ištrauka

Darbo pobūdis. Šiandieninėje visuomenėje vis didesnis dėmesys skiriamas skaitmeniniam marketingui. Pabrėžiama, kad skaitmeninis marketingas ir jo priemonės yra žymiai efektyvesnės ir veiksmingesnės, kadangi suteikia nukreipti reikiamą informaciją bei kitą tikslinę informaciją ir pranešimą pagal kiekvieno vartotojo poreikius. Kursinis darbas yra teorinio pobūdžio. Vis daugiau dėmesio skiriant užsienio skaitmeninio marketingo teorinei analizei, pasigendama tokių tyrimų atliktų Lietuvoje. Siekiant pagerinti ir tuo pačiu pateikti įmonių skaitmeninio marketingo analizę, galima pamatyti esančius trūkumus ir juos pašalinti, galima pamatyti privalumus ir juos dar labiau sustiprinti.

Darbo aktualumas. Tema „VĮ Lietuvos oro uostai, Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo priemonės“ aktuali, man, kaip ketvirto kurso bakalaurui, kadangi įsigilinsiu ir sužinosiu svarbiausias skaitmeninio marketingo priemones, taip pat sužinosiu kokias skaitmeninio marketingo priemones naudoja Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Aktualu ir visuomenei, kuriai pateikus susistemintus duomenis, gali vertinti kiekvienos ją dominančios įmonės pateikiamas skaitmeninio marketingo priemones, o pačios įmonės, įžvelgdamos tam tikrus trūkumus – juos pašalinti.

Darbo problema. Kokią įtaką pirkėjams turi įmonės skaitmeninio marketingo priemonės? Kodėl kiekvienoje įmonėje labai svarbu „turėti“ visas skaitmeninio marketingo priemones?

Darbo objektas. Skaitmeninio marketingo priemonės.

Darbo tikslas. Nustatyti Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo priemones.

Darbo uždaviniai. 1. Teoriškai apibūdinti skaitmeninio marketingo sampratą. 2. Nustatyti įmonių skaitmeninio marketingo komunikacijas sudarančius elementus. 3. Įvertinti Vilniaus filialo skaitmeninio marketingo naudojamas priemones.

Metodo aprašymas. Darbo problemai nagrinėti naudojamas abstrakcijos metodas. Pasak R. Tidikio (2003) kaip mokslinio tyrimo metodas, abstrakcija yra pagrįsta objektų visumos bei jų santykių, mąstymu, išskiriant atskirai objektą ir nagrinėjant kaip savarankišką dalyką.

Šiame darbe, kurio problema yra naudojamos  skaitmeninio marketingo priemonių įmonėse tinkamumas, iš visų ciklo dalių išskirsime objektą – skaitmeninio marketingo priemones ir jį išsamiai analizuosime ne tik Vilniaus filiale. Šis metodas yra tinkamas problemai nagrinėti, nes darbo problema ir siekia visapusiškai atskleisti, skaitmeninio marketingo priemonių įmonėse tinkamumą.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, mokslinių šaltinių teorinė analizė, išvados. Įvade nurodomas aktualumas aktualumas, darbo problema, objektas, tikslas. Tikslui pasiekti pateikiami darbo uždaviniai. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama literatūra nagrinėjama tema, darbo pabaigoje – išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir priedai.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • LITERATŪROS TEORINĖ ANALIZĖ6
 • VILNIAUS TARPTAUTINIS ORO UOSTAS6
 • SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONĖS10
 • SKAITMENINIO MARKETINGO APIBRĖŽIMAS10
 • SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONĖS13
 • VILNIAUS FILIALO SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONĖS16
 • IŠVADOS17
 • SANTRAUKA18
 • SUMMARY19
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI21

Reziumė

Autorius
2020user2020
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Lietuviškų veido kremų paklausa Vilniuje

Rinkodara Tyrimas 2007 m. alinat
Marketingo tyrimai - marketingo sprendimams ir problemoms reikalingos informacijos paieška, rinkimas, kaupimas, apdorojimas ir interpretavimas. Darbo problema Šiuo metu yra labai daug įvairių...

Rinkodaros tyrimas įmonėje "Vilniaus Narutis"

Rinkodara Praktikos ataskaita 2015 m. aneciik
Temos Aktualumas. Rinkodaros žinios šiandieną reikalingos verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas...