Eksporto įtaka šalies ekonomikos augimui

22 psl. / 4989 žod.

Ištrauka

Svarbiausias ir dinamiškiausias pasaulio ūkio globalizacijos veiksnys yra tarptautinė prekyba. Atsižvelgiant į šių dienų situaciją ir dabartines sąlygas, nei viena šalis nėra pajėgi pasiekti ekonominį augimą, jei aktyviai nevykdys ir nedalyvaus tarptautinėje prekyboje. Tarptautinė prekyba, tai ekonominis procesas su kuriuo vis dažniau susiduria ne tik stambios įmonės, bet ir fiziniai asmenys. Prie to privedė išsivystęs transporto sektorius bei susisiekimo priemonės. Tobulėjančios technologijos leidžia gauti reikiamą prekę ar bet kokį norimą daiktą neįtikėtinai greitai, patogiai bei panaudojant minimalius kaštus. Kiekvienos valstybės tikslas yra didinti eksportą, nes tai pagrindinis būdas uždirbti papildomų pajamų iš kitų valstybių. Prekiaujant tarpusavyje taip pat galima importuoti prekes, kurių valstybė neturi vietinėje rinkoje. Didžiųjų rinkų atsigavimą po nuosmukių jaučia į eksportą orientuotos šalys, kuriose augantis eksportas bent iš dalies atsveria sumažėjusią vidaus rinkos paklausą. Taip pat, tyrimai rodo, kad įmonės užsiimančios eksportu, generuoja didesnį pelną, nei kompanijos vykdančios prekybą vietinėje rinkoje. Viena iš svarbiausių temų ekonominiuose tyrimuose yra eksporto įtaka ekonomikos augimui, nes tai vienas iš veiksnių prisidedančių prie šalies ekonomikos augimo. Kuo tai svarbu Lietuvai ir jos ekonomikai? Užsienyje vykdoma ekspansinė politika (ekonomikos suaktyvinimas) palaiko Lietuvos ekonomikai itin svarbų eksportą, tačiau jos tiesiogiai paveikti Lietuva neturi galimybės. Tiesa, jog reikia naudotis šios politikos kuriamomis galimybėmis, tačiau vargu, ar tuo galima beatodairiškai pasikliauti, laikyti Lietuvos ekonomikos pagrindu.

Tyrimo problema eksporto įtakos įvertinimas ekonomikos augime.

Tyrimo objektas eksporto įtaka ekonomikos augimui.

Tyrimo tikslas ištirti eksporto įtaką Lietuvos ekonomikos augimui.

Uždaviniai:

 1. Teoriškai pagrįsti eksporto įtaką ekonomikos augimui.
 2. Atlikti koreliacinę bei regresinę analizę.
 3. Nustatyti veiksnių tarpusavio ryšį taikant koreliacinę – regresinę analizę.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. TEORINIS PAGRINDIMAS4
 • 1.1. Tarptautinė prekyba4
 • 1.2. Eksporto samprata6
 • 1.3. Eksporto įtaka šalies ekonomikos augimui8
 • 2. METODOLOGIJA11
 • 2.1. Aprašomoji statistika11
 • 2.2. Koreliacinė – regresinė analizė12
 • 3. EKSPORTO VEIKSNIŲ ĮTAKA EKONOMIKOS AUGIMUI15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS21
 • Lentelių sąrašas
 • Lentelė 1. Pagrindinės tarptautinių prekybinių santykių sritys5
 • Lentelė 2 . Koreliacijos koeficientų stiprumas12
 • Lentelė 3. Koreliacijos koeficientai ir interpretacijos15
 • Lentelė 4. Determinacijos koeficientai ir interpretacijos16
 • Lentelė 5. Tiesinės regresijos lygtis16
 • Paveikslų sąrašas
 • Paveikslas 1. Y ir X1 koreliacinis laukas18
 • Paveikslas 2. Y ir X3 koreliacinis laukas18
 • Paveikslas 3. Y ir X4 koreliacinis laukas19
 • Paveikslas 4. Y ir X5 koreliacinis laukas19

Reziumė

Autorius
urbelytė
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 10, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....

Turizmo įtaka šalies ekonomikai

Ekonomika Prezentacija 2019 m. Šimkūnaitė
Šiuolaikiniame pasaulyje, kai turizmas tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi, turizmo departamentai vis labiau inicijuojami vystyti savarankiškas programas bei veiklas, o turizmo ekonominės naudos...