Sveikatos sistemų valdymo decentralizavimas Europos šalyse ir Lietuvoje

15 psl. / 3529 žod.

Ištrauka

Šiame amžiuje daugelyje žmogaus veiklos sričių (politikoje, viešajame administravime, ekonomikoje ir pan.) pastebimos decentralizacijos tendencijos. Jos formuoja naują visuomenę, įgyjančią kokybiškai naujų savybių, tokių kaip globalumas, integralumas, informuotumas.

Decentralizacija – viena svarbiausių šių dienų valdymo sistemų reformų krypčių. Ji gali būti laikoma būtina sąlyga ne tik vietos savivaldos, bet ir pilietinės visuomenės vystymuisi. Decentralizacija apima fiskalinius, politinius bei administracinius pokyčius ir gali iš esmės paveikti visus vystymosi aspektus. Ryšių tarp valdžios lygių struktūra daro įtaką įvairiausiems procesams – nuo paslaugų teikimo, socialinės apsaugos ir skurdo mažinimo, iki finansų sektoriaus vystymosi ir makroekonominio stabilumo. Decentralizacija sudaro prielaidas atkreipti dėmesį į sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo sistemų ir kitas problemas. Decentralizacija sąlygoja valstybės teikiamų paslaugų kiekį bei kokybę ir yra piliečių įtraukimo į visuomeninį gyvenimą sąlyga.

XXI amžiuje toliau tęsiamos XX amžiaus antroje pusėje prasidėjusios viešojo sektoriaus permanentinės reformos, kuriomis siekiama viešojo administravimo efektyvumo ir pažangos, sprendžiant finansines ir organizacines problemas. Reformos yra susijusios tiek su naujomis valdymo teorijomis, tiek su praktikos inovacijomis. Jos apima valdymo modernizavimą ir esminį valdymo institucijų atnaujinimą [1].

Kaip ir kiekvienoje buvusioje komunistinėje šalyje, Lietuvos valstybės valdymas buvo centralizuotas ir pasižymėjo valdymo hierarchizacija. Visuomenė buvo palyginus prastai organizuota, o įstatymdavystės iniciatyvos ateidavo tik iš centrinės valdžios.

Svarbu Lietuvoje sukurti pliuralistinę visuomenę, kur centrinės valdžios įtaka mažėtų, o daugumą jos funkcijų vykdytų rajoninės arba kitos valdžios ar privačios institucijos.


Turinys

 • Įvadas3
 • Darbo tikslas ir uždaviniai4
 • 1. Valdymo decentralizavimo koncepcija, tikslai ir decentralizavimo tipai5
 • 1. 1. Decentralizavimo koncepcija5
 • 1. 2. Decentralizavimo tipai5
 • 1. 3. Decentralizacijos tikslai6
 • 2. Decentralizavimo nauda ir rizika8
 • 3. Decentralizavimo patirtis Europos ir pokomunistinėse šalyse9
 • 4. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo decentralizavimo problemos ir perspektyvos11
 • Išvados14
 • Pasiūlymai14
 • Literatūros sąrašas15

Reziumė

Autorius
lazycat5
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2020
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Lietuvos sveikatos apsaugos sistema

Medicina Referatas 2017 m. ievuusia
„Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už sergantį karalių“ – tokias sentencijas diktavo gyvenimo filosofijos atstovas, vienas...