Tikslieji ir gamtos mokslai / Medicina

Sveikatos sistemų valdymo decentralizavimas Europos šalyse ir Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame amžiuje daugelyje žmogaus veiklos sričių (politikoje, viešajame administravime, ekonomikoje ir pan.) pastebimos decentralizacijos tendencijos. Jos formuoja naują visuomenę, įgyjančią kokybiškai naujų savybių, tokių kaip globalumas, integralumas, informuotumas.

Decentralizacija – viena svarbiausių šių dienų valdymo sistemų reformų krypčių. Ji gali būti laikoma būtina sąlyga ne tik vietos savivaldos, bet ir pilietinės visuomenės vystymuisi. Decentralizacija apima fiskalinius, politinius bei administracinius pokyčius ir gali iš esmės paveikti visus vystymosi aspektus. Ryšių tarp valdžios lygių struktūra daro įtaką įvairiausiems procesams – nuo paslaugų teikimo, socialinės apsaugos ir skurdo mažinimo, iki finansų sektoriaus vystymosi ir makroekonominio stabilumo. Decentralizacija sudaro prielaidas atkreipti dėmesį į sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo sistemų ir kitas problemas. Decentralizacija sąlygoja valstybės teikiamų paslaugų kiekį bei kokybę ir yra piliečių įtraukimo į visuomeninį gyvenimą sąlyga.

XXI amžiuje toliau tęsiamos XX amžiaus antroje pusėje prasidėjusios viešojo sektoriaus permanentinės reformos, kuriomis siekiama viešojo administravimo efektyvumo ir pažangos, sprendžiant finansines ir organizacines problemas. Reformos yra susijusios tiek su naujomis valdymo teorijomis, tiek su praktikos inovacijomis. Jos apima valdymo modernizavimą ir esminį valdymo institucijų atnaujinimą [1].

Kaip ir kiekvienoje buvusioje komunistinėje šalyje, Lietuvos valstybės valdymas buvo centralizuotas ir pasižymėjo valdymo hierarchizacija. Visuomenė buvo palyginus prastai organizuota, o įstatymdavystės iniciatyvos ateidavo tik iš centrinės valdžios.

Svarbu Lietuvoje sukurti pliuralistinę visuomenę, kur centrinės valdžios įtaka mažėtų, o daugumą jos funkcijų vykdytų rajoninės arba kitos valdžios ar privačios institucijos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3529 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Darbo tikslas ir uždaviniai4
 • 1. Valdymo decentralizavimo koncepcija, tikslai ir decentralizavimo tipai5
 • 1. 1. Decentralizavimo koncepcija5
 • 1. 2. Decentralizavimo tipai5
 • 1. 3. Decentralizacijos tikslai6
 • 2. Decentralizavimo nauda ir rizika8
 • 3. Decentralizavimo patirtis Europos ir pokomunistinėse šalyse9
 • 4. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo decentralizavimo problemos ir perspektyvos11
 • Išvados14
 • Pasiūlymai14
 • Literatūros sąrašas15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sveikatos sistemų valdymo decentralizavimas Europos šalyse ir Lietuvoje
Prezentacija Sveikatos sistemų valdymo decentralizavimas Europos šalyse ir Lietuvoje

Tikslas – aptarti sveikatos sistemų valdymo decentralizavimą Lietuvoje ir Europos šalyse.   Uždaviniai: 1.Aprašyti valdymo decentralizavimo koncepciją [...]

Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoja ir nepageidaujami įvykiai
Referatas Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoja ir nepageidaujami įvykiai

Klausimas „kas yra sveikata?“ – nuolatinių diskusijų objektas, įtraukiantis vis daugiau įvairių sričių specialistų. Sveikatos sistemos [...]

AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema
Referatas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema

Procesų valdymu yra vadinamas toks proceso organizavimas, kuris užtikrina šio proceso užduotą charakterį. Automatinis valdymas – [...]

Lietuvos sveikatos apsaugos sistema
Referatas Lietuvos sveikatos apsaugos sistema

„Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už sergantį karalių“ [...]

Reprodukcinės sveikatos rodikliai. Lietuva Europos valstybių kontekste. Akušerinės pagalbos teikimo ypatumai Lietuvoje, davę gerus rezultatus
Prezentacija Reprodukcinės sveikatos rodikliai. Lietuva Europos valstybių kontekste. Akušerinės pagalbos teikimo ypatumai Lietuvoje, davę gerus rezultatus

PSO reprodukcinę sveikata apibrėžia, kaip visapusišką fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, o ne paprastą ligų [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas
Diplominis darbas Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas

Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, darbą vykdyti efektyviai ir išlaikyti konkurencingumą, būtinas operatyvus resursų panaudojimas [...]

Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES šalyse
Referatas Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES šalyse

Aplinkos apsaugos tema yra viena svarbiausia šių dienų temų. Sparčiai vystantis pramonei, augant miestams yra [...]

Kūčių tradicijos bei papročiai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse
Referatas Kūčių tradicijos bei papročiai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse

Agrariniai bei kalendoriniai papročiai ir apeigos yra kilusios jau nuo pat ankstyvųjų laikų, kuomet mūsų [...]

Biologinės įvairovės apsaugos sistema Lietuvoje
Prezentacija Biologinės įvairovės apsaugos sistema Lietuvoje

Darbo tikslas Išanalizuoti Lietuvos biologinės įvairovės apsaugos sistemą, šios sistemos tikslus.Aptarti dabartinę biologinės įvairovės būklę [...]

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
Referatas Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

Sveikatos   sistemos   reforma yra procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamus pokyčius nacionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje [...]

Lietuvos dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje po euro įvedimo - privalumai ir trūkumai
Referatas Lietuvos dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje po euro įvedimo - privalumai ir trūkumai

Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos sutartis. Ši sutartis tiksliai ir [...]

Decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje
Kursinis darbas Decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje

Aktualumas. Kiekvienos valstybės viešojo valdymo sistema yra tam tikrą struktūrą turintis darinys, kurį sudaro valstybės [...]

Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai
Kursinis darbas Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai

Mokesčių sistema - tai lyg sandoris tarp valstybės ir piliečio, kuriame nuolat vyksta optimalaus abiejų [...]

Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES šalyse
Referatas Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES šalyse

Aplinka yra gyvenimą ar veiklą supančios sąlygos: gamtossąlygos, gamtinė erdvė; fizinės sąlygos gyvenimo, buitiessąlygos. Taigi su aplinka mes esame tiesiogiai susija kiekvieną savo gyvenimo dieną.