Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos

12 psl. / 2097 žod.

Ištrauka

Teisinė atsakomybė yra sudedamoji teisinės sistemos dalis. Pažymima, jog tai yra vienas svarbiausių teisės institutų. Teisinė atsakomybė yra veiksminga priemonė, padedanti užtikrinti visuomenėje teisėtą elgesį, efektyviai užkirsti kelią teisės pažeidimams. Teisinės atsakomybės paskirtis yra valstybinės prievartos naudojimas teisės nuostatomis, teisinėmis vertybėms bei teisinei tvarkai užtikrinti. Teisinės atsakomybės priemonėmis siekiama, kad būtų laikomasi visuomenei priimtinų bei teisės nustatytų taisyklių.

    Valstybės tarnyba daro poveikį tiek interesų traktavimo būdai, tiek politikos įgyvendinimo rezultatams, todėl valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims taikomi kitokie reikalavimai nei asmenims, dirbantiems privačiajame sektoriuje, taip pat taikoma kitokia, savita teisinė atsakomybė.

      Pasirinkta tema yra labai įdomi ir aktuali, nes valstybės tarnautojai užima ypatingą padėtį, jie turi pareigą savo tarnybiniu elgesiu palaikyti tvarką valstybėje, kadangi būtent nuo tvarkos institucijose ir įstaigose priklauso ir tvarka valstybėje. Pasak Alfonso Laurinavičiaus (2003), „stipri, demokratiniais principais įstaigose palaikoma drausmė atspindi šalies žingsnius brandžios pilietinės visuomenės link‘‘. Būtent dėl valstybės tarnybos savitumo ir išskirtinumo aktualu analizuoti valstybės tarnautojų atsakomybę bei kylančias problemas.  


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė3
  • 2. Tarnybinių nuobaudų ir materialinės atsakomybės taikymo procesas4
  • 3. Tarnybinių nuobaudų skyrimas valstybės tarnautojams5
  • 4. Subjektai, turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą6
  • 5. Tarnybinio nusižengimo tyrimo procesas7
  • 6. Nušalinimas nuo pareigų8
  • 7. Tarnybinės nuobaudos išnykimas9
  • 8. Literatūros sąrašas10

Reziumė

Autorius
marija96
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties. Kiekvienoje brandžioje sistemoje bendruomenė negali sklandžiai egzistuoti be...

Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka

Teisė Referatas 2012 m. aronas
Darbo kodekso (DK) 228 straipsnis reikalauja, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdytų teisėtus darbdavio ir jo...

Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese

Teisė Kursinis darbas guoba
Besivystant baudžiamojo proceso teorijai bei praktikai, vystantis visuomeniniams – teisiniams santykiams, vis dažniau iškyla poreikis įvertinti valstybės ir žmogaus santykių vertę baudžiamojo teisingumo...