Humanitariniai mokslai / Istorija

Kauno tvirtoves vaidmuo I-ojo Pasaulinio karo metu

0 atsiliepimų
Autorius:

I-asis Pasaulinis karas įtraukė visą Lietuvą, o tame tarpe ir Kauno miestą, į savo sukūrį, kuriame Kaunui teko suvaidinti didelį vaidmenį Vokietijos ir Rusijos batalijose. Tuo metu Kaunas, kaip ir visa Lietuva, išskyrūs Klaipėdos kraštą, buvo Rusijos imperijos sudėtyje. Jokio Lietuvos savarankiškumo Rusijos sudėtyje nebuvo. Dabartinės Lietuvos teritorija buvo išskaidyta per 3 gubernijas – Kauno, Vilniaus ir Suvalkų. Toks terminas kaip Lietuva praktiškai nebuvo vartojamas. „Lietuviškos“ gubernijos buvo priskiriamos Šiaurės Vakarų kraštui. Miestai buvo nelietuviški, juose daugiausia gyveno žydai, rusai ir lenkai, o ir patys miestų pavadinimai nebuvo lietuviški. Kaunas tuomet buvo vadinamas Kovno (Ковна).

Kaunas, kaip ir visa Lietuva į įvykių sukūrį pateko, nes buvo vakarinio pasienio su Vokietija dalis, o Kaune buvo įrengta Tvirtovė, pagal 1879 m. Aleksandro II-ojo įsakymą. Kauno Tvirtovė taip pat pateko į patį kovų įkarštį 1915 m. vasarą, kai vokiečiai puolė į Rusijos imperijos gilumą, atsigavę po nesėkmių 1914 m. Rytų Prūsijoje ir išviję Rusijos kariuomenę iš savo teritorijos.

Kauno tvirtovė vokiečių puolimo neatlaikė ir buvo užimta vos per 11 dienų. Iki metų pabaigos Vokietija sugebėjo užimti visą dabartinę Lietuvos, Lenkijos ir pusę Latvijos teritorijos. Rusijos imperijai atkariauti Lietuvos taip ir nepavyko.

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti koks buvo Kauno tvirtovės vaidmuo I-ajame pasauliniame kare. Šiam tikslui pasiekti aš išsikėliau tokius uždavinius:

 1. Aprašyti Kauno tvirtovės įkūrimą ir plėtrą.
 2. Analizuoti Kauno miesto ir tvirtovės strateginę reikšmę Rusijos imperijai.
 3. Aprašyti ir analizuoti I-ojo pasaulinio karo mūšių eigą, kurie turėjo įtakos Kauno tvirtovei
 4. Aprašyti ir analizuoti Kauno tvirtovės gynybos eiga
 5. Analizuoti Kauno tvirtovės netekties priežastis
 6. Analizuoti Kauno tvirtovės netekties pasekmes

Įgyvendindamas uždavinius užsibrėžtam tikslui pasiekti naudosiu aprašomąjį ir analitinį metodus. Jais sieksiu pateikti Kauno tvirtovės svarbiausius įvykius ir išsiaiškinti šių įvykių priežastis ir pasekmes.

Rašydamas apie Kauno tvirtovę rėmiausi lietuviška ir rusiška literatūra. Darbo pagrindą sudaro V. Orlovo ir A. Pociūno darbai skirti Kauno tvirtovei ir jos gynybai. I-ojo pasaulinio karo eigai atskleisti telkiausi rusų autorių, tokių kaip V. Šacilo, darbais.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3229 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas 3 psl.
 • Kauno tvirtovės įkūrimas ir plėtra 4 psl.
 • I-ojo pasaulinio karo pradžia Rytų fronte 5 psl.
 • Kauno tvirtovės gynyba ir žlugimo pasekmės 6 psl.
 • Išvados 10 psl.
 • Literatūros sąrašas 11 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žiemos karas. Suomija Antrojo Pasaulinio karo metu
Referatas Žiemos karas. Suomija Antrojo Pasaulinio karo metu

Šio rašto darbo tikslai yra šie: išnagrinėti, kokie buvo rusų motyvai puolant Suomiją, kas visgi [...]

Asmenybės laikysena II pasaulinio karo metu
Rašinys Asmenybės laikysena II pasaulinio karo metu

Pasak lietuvių poeto egzistencialisto Vytauto Mačernio, reikia „mokėti gyventi nors ir dūžtančiose formose“, kai gyvenime [...]

Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje
Referatas Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje

Pagrindinis šio darbo probleminis klausimas – koks buvo Lietuvos karinis potencialas prasidėjus kariniam konfliktui ir [...]

Kauno tvirtoves istorija
Referatas Kauno tvirtoves istorija

Kauno tvirtovė – tai gynybinių įtvirtinimų sistema, pastatyta Kaune ir jo apylinkėse 1882-1915 metų laikotarpiu [...]

Rusija Pirmojo pasaulinio karo metais
Prezentacija Rusija Pirmojo pasaulinio karo metais

Darbas apima Rusijos politinę (revoliucijos, perversmai, valdžios struktūros ir jų pokyčiai), ekonominę ir karinę padėtį [...]

Lietuvių literatūra Antrojo Pasaulinio Karo ir pokario metais
Prezentacija Lietuvių literatūra Antrojo Pasaulinio Karo ir pokario metais

1. Apžvelgsime Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų literatūrą, remdamiesi istoriniu kontekstu. 2. Gilinsime gebėjimą tikslingai skaityti [...]

Šaltojo karo pradžia ir Europos padalinimas II Pasauliniam Karui pasibaigus
Referatas Šaltojo karo pradžia ir Europos padalinimas II Pasauliniam Karui pasibaigus

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui iškilo dvi supervalstybės (JAV ir SSRS), tarp kurių išaugo didelė įtampa [...]

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais
Prezentacija Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Holokaustas Antrojo pasaulinio karo metais
Prezentacija Holokaustas Antrojo pasaulinio karo metais

Holokaustas – sistemingas, masinis žydų genocidas, vykdytas Antrojo pasaulinio karo metais Adolfo Hitlerio vadovaujamų nacių bei jų kolaborantų* [...]

Praeities nuotrupos Liudvikas Rėzos atsiminimuose „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio“
Rašinys Praeities nuotrupos Liudvikas Rėzos atsiminimuose „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio“

Apie praeitį tiek kalbėta, dainuota ir rimuota, kad nežinia, kada pradėta į ją žvelgti kaip [...]

Rusija pirmojo pasaulinio karo metais
Prezentacija Rusija pirmojo pasaulinio karo metais

Revoliucijos priežastys : 1.Nesėkmės kare didino įvairių gyventojų sluoksnių nepasitenkinimą: streikavo darbininkai, bruzdėjo valstiečiai. 2.Pagilėjo [...]

Antrojo pasaulinio karo pradžios atgarsiai Pietų Amerikos lietuvių spaudoje
Kursinis darbas Antrojo pasaulinio karo pradžios atgarsiai Pietų Amerikos lietuvių spaudoje

Lietuva nedidelė valstybė, tačiau emigrantų į pasaulį išleidusi yra ganėtinai daug – tiek, kad kartais [...]

Antrojo pasaulinio karo chronologija
Konspektas Antrojo pasaulinio karo chronologija

-   rugsėjo 1 d. užpuola Lenkiją. Prasideda II – as pas. karas. Okupuoja vakarinę Lenkijos [...]

Namai karo ir pokario poezijoje. Remdamiesi pavyzdžiais aptarkite, kaip apie namus kalbama karo metų ir pokario poezijoje
Rašinys Namai karo ir pokario poezijoje. Remdamiesi pavyzdžiais aptarkite, kaip apie namus kalbama karo metų ir pokario poezijoje

Šventajame Rašte yra rašoma: „Negera žmogui būti vienam...“ O namai ir yra ta vieta, kur [...]