Humanitariniai mokslai / Istorija

Žemių privilegijos: jų atsiradimas ir pagrindiniai bruožai

0 atsiliepimų
Autorius:

XIII – XV a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė sparčiai plėtėsi. Prie pagoniškų lietuviškų žemių buvo prijungiama daug susiskaldžiusių rusų stačiatikių žemių, tokių kaip Polocko, Kijevo, Černigovo, Podolės, Smolensko, Voluinės ir kitos. Vytauto valdymo laikotarpiu LDK tapo didžiausia Europos valstybe plotu.

Norėdama išlaikyti prijungtas žemes, Lietuva turėjo daryti nemažai nuolaidų. Ji negalėjo laikyti šių žemių pajungusi karine jėga, nes tam neturėjo pakankamų galios resursų. Todėl LDK tapo praktiškai federacine valstybe, kurioje kiekviena rusų stačiatikių kunigaikštystė galėjo išsaugoti savitumą ir autonomiją, kuri susiformavo susiskaldžius Kijevo Rusiai.

Pačiių rusų žemių aukštuomenė buvo suinteresuota jungtis prie Lietuvos, kadangi galėjo gauti apsaugą nuo Aukso Ordos antpuolių ir išsaugoti savo kultūrinę, ekonominę, politinę ir teisinę autonomiją. Šių žemių aukštuomenė puikiai suvokė, jog Lietuva kultūriškai nėra pajėgi integruoti jų į savo valstybę.

Tikslas. Darbo tikslas yra atsakyti į klausimą kaip atsirado LDK žemių privilegijos ir kokios jos buvo?

Uždaviniai. Norėdamas įgyvendinti išsikeltą darbo tikslą, užsibrėžiau įvykdyti šiuos uždavinius:

 1. Atskleisti kokios LDK vystymosi aplinkybės sudarė sąlygas žemių privilegijoms atsirasti.
 2. Analizuoti priežastis, lėmusias žemės privilegijų suteikimą.
 3. Aprašyti žemių privilegijų suteikimo procesą.
 4. Išryškinti pagrindinius žemių privilegijų bruožus.
 5. Atskleisti žemių privilegijų suteikimo tendencijų skirtumus tarp rusėniškų žemių ir Žemaitijos.

Metodai. Darbe naudosiu aprašomąjį ir analitinį metodus. Aprašomąjį metodą taikysiu atskleisdamas, kaip vyko privilegijų suteikimo procesas ir kokie buvo pagrindiniai privilegijų bruožai. Analitinį metodą naudosiu išryškindamas aplinkybes, kurios sudarė sąlygas privilegijoms atsirasti.

Literatūros apžvalga. Rašydamas darbą naudojau lietuvišką ir rusišką literatūrą. Nagrinėdamas žemių privilegijas, jų atsiradimą ir pagrindinius bruožus rėmiausi M. K. Liubavskio Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства, Москва, 1892; I. Jakubovskio straipsniu Земские привилеи Великого княжества Литовского, publikuotame Журнал Министерства народного просвещения, T. 347, Nr. 6. С. Петербург, 1903 ir D. Antanavičiaus ir E. Saviščevo parengtu dokumentų rinkiniu – Žemaitijos žemės privilegijos XV – XVII a. Vilnius, 2010. Norėdamas plačiau susipažinti su pačiu LDK plėtimosi procesu ir rusėniškų žemių specifika, naudojausi šiomis knygomis – D. Barono, A. Dubonio ir R. Petrausko Lietuvos istorija. XIII a. – 1385 m.: Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. III tomas. Baltos lankos, 2011 ir J. Kiaupienės, R. Petrausko Lietuvos istorija. Nauji horizontai: Dinastija. Visuomenė. Valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386 – 1529 m. IV tomas. Baltos lankos, 2009.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4247 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas 3 psl.
 • LDK plėtra į Rusią: aplinkybės leidusios atsirasti žemių privilegijoms 5 psl.
 • Priežastys, lėmusios žemių privilegijų suteikimą XVI a. pradžioje 7 psl.
 • Žemių privilegijos ir jų pagrindiniai bruožai 9 psl.
 • Išvados 14 psl.
 • Literatūros sąrašas 15 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pagrindiniai feodalizmo bruožai
Referatas Pagrindiniai feodalizmo bruožai

„ Visą šią sistemą galima laikyti tokia, kurioje visa karalystės žemė tarnavo karalystei, arba tokia [...]

Realizmas literatūroje, atsiradimo veiksniai, bruožai, raidos etapai
Konspektas Realizmas literatūroje, atsiradimo veiksniai, bruožai, raidos etapai

Realizmas – meno kryptis, atsiradusi XIX a. viduryje. Ji atsirado išblėsus romantizmo idėjoms, tada Vakarų [...]

Pagrindiniai pirmuonių ir bestuburių bruožai
Paruoštukė Pagrindiniai pirmuonių ir bestuburių bruožai

PAGRINDINIAI PIRMUONIŲ IR BESTUBURIŲ BRUOŽAI - patogi paruoštukė, susipažįstant su pirmuonių ir bestuburių bruožais, nes [...]

Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai
Referatas Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai

Tai gamtos mokslų krypties, aplinkotyros dalyko darbas. Vertino dėstytoja Dagiliūtė. Darbo įvertinimas-10. Dėstytoja pagyrė už [...]

Krikščionybės atsiradimas ir plitimas
Konspektas Krikščionybės atsiradimas ir plitimas

Konspektas skirtas pasiruošti valstybiniam istorijos brandos egzaminui. Šiame konspekte išsamiai pateikiama antros temos medžiaga.

Etnografinių regionų aprangos bruožai
Referatas Etnografinių regionų aprangos bruožai

Lietuvoje tautinio kostiumo samprata atsirado XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Jo pagrindu tapo [...]

Šiuolaikinės Lietuvos atsiradimas: nuo LDK prie moderniosios LR
Rašinys Šiuolaikinės Lietuvos atsiradimas: nuo LDK prie moderniosios LR

Šiandien daug kalbama apie besikeičiančius mūsų tapatumus, savivokos ir atminties permainas. Istorikai ir socialiniai galvotojai [...]

Kazimiero teisyno pagrindiniai bruožai
Referatas Kazimiero teisyno pagrindiniai bruožai

Vienas iš įdomiausių LDK teisės šaltinių yra vadinamasis Kazimiero teisynas. Kazimiero teisynas – tai dokumentas [...]

Realizmo filosofinės ugdymo srovės bruožai ir jų atitikimas autorės pedagoginiams įsitikinimams
Referatas Realizmo filosofinės ugdymo srovės bruožai ir jų atitikimas autorės pedagoginiams įsitikinimams

Tyrimo probleminis klausimas: Kokie yra realizmo filosofinės ugdymo srovės bruožai ir koks jų atitikimas autorės [...]

Naujųjų amžių samprata. Kapitalizmo atsiradimas Europoje
Prezentacija Naujųjų amžių samprata. Kapitalizmo atsiradimas Europoje

Naujųjų amžių istorinio laikotarpio chronologinė samprata Naujųjų amžių formavimosi požymiai ir svarbiausi reiškiniai Kapitalistinių santykių esmė, atsiradimo [...]

Apšvietos amžius ir klasicizmo kultūros bruožai
Prezentacija Apšvietos amžius ir klasicizmo kultūros bruožai

Klasicizmo meno susiformavimo aplinkybės Klasicizmo architektūros bruožai Klasicizmo tapyba ir skulptūra Klasicizmas muzikoje ir literatūroje [...]

Tobulosios konkurencijos samprata ir pagrindiniai tobulosios rinkos bruožai
Referatas Tobulosios konkurencijos samprata ir pagrindiniai tobulosios rinkos bruožai

Ši tema pasirinkta todėl, kad tobulosios konkurencijos rinka yra abstraktus modelis. Jos nėra realybėje ir [...]

Romėnų teisėkūros pagrindiniai bruožai. Antikiniu laikotarpiu
Diplominis darbas Romėnų teisėkūros pagrindiniai bruožai. Antikiniu laikotarpiu

Darbo tema – pagrindiniai romėnų teisėkūros bruožai. Antikiniu laikotarpiu. Romėnų teisėkūra yra aktuali ir šiuolaikiška [...]

Klasicizmas, jo bruožai
Prezentacija Klasicizmas, jo bruožai

Klasicizmo atsiradimasBendri bruožaiKas vyksta?ArchitektūraSkulptūraTapybaTaikomoji dailė ir amataiKlasicizmas Lietuvoje [...]

Kokie romantizmo bruožai išryškėja Adomo Mickevičiaus kūryboje?
Rašinys Kokie romantizmo bruožai išryškėja Adomo Mickevičiaus kūryboje?

ADOMAS MICKEVIČIUS (1798-1855) – pasaulinio garso rašytojas, rašęs lenkų kalba ir laikomas vienu žymiausių romantizmo [...]