Humanitariniai mokslai / Istorija

Suvalkijos vaidmuo Lietuvos visuomenės vystymuisi 1864 - 1904 m.

0 atsiliepimų
Autorius:

XIX a. Užnemunė vystėsi skirtingai nuo kitų lietuviškų gubernijų, patekusių į Rusijos imperijos sudėtį po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų. Kurį laiką Užnemunė priklausė Prūsijai, vėliau buvo įtraukta į Varšuvos kunigaikštystę ir Lenkijos karalystę. Netgi po pastarosios likvidavimo, Rusijos administracijos, kraštas buvo visai kitaip traktuojamas.

Po 1863 – 1864 m. sukilimo numalšinimo, Rusijos valdžia ėmėsi griežtų priemonių siekdama surustinti lietuvių tautą. Buvo uždrausta vartoti lotynišką raidyną lietuvių kalboje ir draugijų veikla. Daug griežčiau buvo elgiamasi su Kauno ir Vilniaus gubernijose gyvenančiais lietuviais, nei su Suvalkų gubernijos, kuri buvo įkurta 1867 m.

Suvalkų gubernijoje, esant švelnesnei Rusijos politikai, susidarė sąlygos formuotis lietuvių inteligentijai. Tiesa, draugijos steigdavosi slapčia, tačiau tai vyko laisvanoriškumo principu ir kadangi jos Suvalkijoje nebuvo taip stipriai persekiojamos, tai leido joms sutvirtėti ir padaryti didesnį įnašą į Lietuvos visuomenės formavimąsi.

Darbo tikslas. Atskleisti kokią įtaką Suvalkija padarė Lietuvos visuomenės vystymuisi spaudos ir organizacijų draudimo laikotarpiu 1864 – 1904 m.

Darbo uždaviniai. Norėdamas pasiekti išsikeltą darbo tikslą, sieksiu įgyvendinti šiuos uždavinius:

 1. Išryškinti Užnemunės regiono administracinius skirtumus nuo likusių lietuviškų gubernijų.
 2. Atskleisti kaip lyderystės vaidmuo Lietuvos visuomenės vystymesi perėjo iš Žemaitijos į Suvalkijos rankas.
 3. Aprašyti kokia buvo Rusijos valdžios politika Užnemunės regione.
 4. Atskleisti kokiomis priemonėmis lietuviai Suvalkų gubernijoje galėjo prisidėti prie visuomenės formavimo.
 5. Įrodyti, jog iš Suvalkų gubernijos kilusių lietuvių įnašas į lietuvių visuomenės formavimąsi buvo našus.

Metodai. Naudosiu aprašomąjį, lyginamąjį ir analitinį metodus. Aprašomąjį metodą naudosiu aprašydamas Užnemunės krašto administracinę kaitą, Rusijos politiką šioregiono atžvilgiu ir priemones, kuriomis buvo galima Suvalkijoje prisidėti prie visuomenės formavimo. Lyginamąjį metodą taikysiu lygindamas Užnemunės regiono administracinę kaitą su kitomis lietuviškomis gubernijomis ir kaip skyrėsi rusų politiką Užnemunėje ir kitose lietuviškose gubernijose. Analitinį metodą naudosiu siekdamas išryškinti kokią įtaką lietuviai iš Suvalkijos turėjo viso Lietuvos visuomenės vytymesi spaudos ir draugijų draudimo likotarpiu 1864 – 1904 m.

Literatūra. Rašydamas darbą naudojausiu daugiausia lietuviška literatūra. Daugiausia informacijos susijusios su Suvalkijos regionu ir jo įtaka Lietuvos visuomenei 1864 – 1904 m. radau

E. Aleksandravičiaus, A. Kulakausko. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. Baltos lankos, 1996; D. Ginuvienės, Pašešupio knygnešiai. Marijampolė, 2004 ir V. Stonienės, Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo 1864 – 1990. Versus Aureus, 2006; knygose.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3984 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas 3 psl.
 • Administracinės ir teisinės raidos ypatumai 5 psl.
 • Lietuvos visuomeniškumo lyderystės kaita: nuo Vilniaus ir Žemaitijos link Užnemunės 6 psl.
 • Rusijos politika Užnemunės atžvilgiu 8 psl.
 • Suvalkijos įtaka Lietuvos visuomenės vystymuisi 1864 – 1904 m. 9 psl.
 • Išvados 14 psl.
 • Literatūros sąrašas 15 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę
Rašinys Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę

„Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę [...]

Ką manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę?
Rašinys Ką manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę?

Ugdymas – socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas sąveikauja su [...]

Ką jūs manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę? Palyginkite skirtingų laidų stilistiką, informatyvumą, profesionalumą
Rašinys Ką jūs manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę? Palyginkite skirtingų laidų stilistiką, informatyvumą, profesionalumą

Demokratinėje visuomenėje yra išskiriamos 3 valdžios institucijos: įstatymų leidžiamoji, įstatymų vykdomoji ir teisminė. Tačiau vis [...]

Ryšių su visuomene vaidmuo plėtojant vienetinį ir riboto tiražo mados verslą Lietuvoje
Diplominis darbas Ryšių su visuomene vaidmuo plėtojant vienetinį ir riboto tiražo mados verslą Lietuvoje

Mada teisiama du kartus – pirmą kartą, kai ateina, ir antrą kartą, kai išeina. Jos [...]

Kaip keičiasi inteligento vaidmuo visuomenėje?
Rašinys Kaip keičiasi inteligento vaidmuo visuomenėje?

Kaip keičiasi inteligento vaidmuo visuomenėje?                                Kiekvieno žmogaus pasąmonė yra savita. Ji pradeda formuotis [...]

Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje
Rašinys Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje

                Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje iš tiesų yra labai svarbus. Gamta vaizduojama dar nuo tų [...]

Knygos ir skaitymo vaidmuo visuomenėje - knygos turinio leidybos ir apipavidalinimo savitumai
Referatas Knygos ir skaitymo vaidmuo visuomenėje - knygos turinio leidybos ir apipavidalinimo savitumai

Nuo neatmenamų laikų žmogų ir knygą siejo labai glaudus tarpusavio ryšys, kuris su laiku vis [...]

Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje
Rašinys Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje

Rašytojas Getė yra pasakęs : „Moterys neįveikiamos: tokios supratingos, kad neįmanoma paprieštarauti; tokios meilios, kad [...]

Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos kultūriniame gyvenime
Rašinys Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos kultūriniame gyvenime

Praktiškai visose Rytų ir Vidurio Europos valstybėse, kurios išgyveno komunistinio režimo laikotarpį, religinės bendruomenės vaidino [...]

Kaip keičiasi intelingento vaidmuo visuomenėje? (Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas)
Rašinys Kaip keičiasi intelingento vaidmuo visuomenėje? (Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas)

Inteligentai visais laikais turėjo itin didelę reikšmę valstybės gyvenime. Jie apibūdinami kaip išsimokslinę, kultūringi ir [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Kiekvienas literatūros kūrinys, kaip ir jo autorius yra unikalus. Juk visi rašytojai turi savo stilių [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Jau nuo Antikos laikų rašytojai buvo laikomi moraliniais tautos autoritetais. Jie tarsi vedliai rodė [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Prancūzų rašytojas Andrė Morua teigė, jog „Moralinės vertybės – ne beprasmiški moralistų išvedžiojimai. Jos todėl [...]