UAB "Apranga BPB LT" organizacijos kultūros analizė

12 psl. / 2637 žod.

Ištrauka

Organizacijos kultūra, palyginti su vadybos mokslų pradžia, yra pakankamai naujas reiškinys. Mokslininkai tik XX amžiuje pradėjo nagrinėti organizacijos kultūrą, bei skirti jai daugiau dėmesio. Terminas ,,organizacijos kultūra” apibrėžiamas labai įvairiai; tai susiję su sąvokos kultūra apibrėžimais. Anot Dubausko, „organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama organizacijos narių, veikia jų elgesį ir yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų bei pasireiškia per tradicijas, ceremonijas, ritualus ir simbolius“ (2006). Tačiau tai tik vienas iš dominuojančių požiūrių, kuriais galima žiūrėti į organizacijos kultūrą – mokslininkai nesutaria dėl vieningo organizacijos kultūros apibrėžimo.

Vis dėlto, mokslininkai sutaria, kad organizacijos kultūra daro didelę įtaką organizacijos sėkmei – šia tema yra atliktas ne vienas tyrimas. Yra populiaru skirti stiprias ir silpnas kultūras. Teigiama, kad stipri kultūra daro didesnį poveikį darbuotojų elgesiui ir yra tiesiogiai susijusi su mažesne darbuotojų kaita. Stipri kultūra pasižymi tuo, kad organizacijos pagrindinės vertybės yra labai puoselėjamos, ir jas visi plačiai pripažįsta. Juo daugiau yra pripažįstančių pagrindines vertybes organizacijos narių ir juo didesnis jų pasiryžimas vadovautis šiomis vertybėmis, juo stipresnė yra kultūra.

 Palanki arba stipri organizacijos kultūra padeda pasiekti ne tik geresnius komandos rezultatus ar išlaikyti darbuotojų lojalumą. Stipri organizacijos kultūra teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją bei gali tapti vienas svarbiausių veiksnių, kodėl darbuotojai nori dirbti toje įmonėje.  Darbuotojams tai reiškia, kad jie tiki savo užduočių prasme ir tuo, kad jų darbas kažką reiškia. Tik tada jie gali dirbti iš tiesų efektyviai, išsiaiškinti bei ginti darbdavio problemas bei interesus.

Šio rašto darbo tikslas – atlikti UAB APRANGA BPB LT organizacijos kultūros analizę. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti keturi uždaviniai:

1. Aptarti UAB Apranga BPB LT organizacijos kultūros susiformavimą bei pagrindines vertybes;

2. Išnagrinėti  darbo kultūrą, elgesį bei komunikaciją, simbolius;

3. Įvertinti vadovo vaidmenį organizacijos kultūros formavime

4. Pateikti išvados ir rekomendacijas organizacijai


Turinys

  • ĮVADAS2
  • UAB „Apranga BPB LT“ kultūros susiformavimo ištakos4
  • UAB „Apranga BPB LT“ vertybės5
  • UAB „Apranga BPB LT“ elgesys ir komunikacija6
  • UAB „Apranga BPB LT“ darbo kultūra6
  • UAB „Apranga BPB LT“ vadovavimas7
  • UAB „Apranga BPB LT“ simboliai8
  • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS10

Reziumė

Autorius
lee123
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 4, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Organizacijos kultūra ir jos vystymasis

Vadyba Referatas 2004 m. ricike
Susidomėjimas organizacijos (įmonės) kultūra ir jos vaidmeniu personalo valdyme ypač išryškėjo dabar – esant tokiam konkurencijos laikotarpiui, kai reikia greitai reaguoti į pasikeitimus...

Vadyba ir organizacijos kultūra

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos veiklai nepaprastą poveikį daro tai, "kaip mes čia...