Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“. Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė

4 psl. / žod.

Ištrauka

Raštai lietuvių kalba turėjo atsirasti XIV a. pab., priėmus krikščionybę, bet dėl LDK vyravusios daugiakalbystės mintis pradėti leisti lietuviškas knygas greičiausiai kilo tik XVI a. Vilniuje gyvenusiems lietuvių humanistams reformatams, kurie buvo studijavę Vakarų Europos (taip pat reformacijos apimtos Vokietijos) universitetuose. Taigi reformatų idėja - kad apeigos bažnyčiose būtų atliekamos ne lotynų, o gimtąja kalba - rado atgarsį ir Lietuvoje. Deja, Lenkijos karalius bei LDK valdovas palaikė katalikybę ir to meto katalikiškoje Lietuvoje situacija rašytinei gimtajai kalbai nebuvo palanki: išsilavinusių žmonių rašto kalba buvo lotynų, tarpusavio susikalbėjimo – lenkų. Todėl šviesuoliai, pasišovę parašyti pirmąsias lietuviškas knygas, traukėsi į protestantišką kraštą – Mažąją Lietuvą, t. y. Prūsijos kunigaikštystę. todėl reformatai buvo priversti iš Lietuvos trauktis į Prūsiją, kur viešpatavo ordino magistras Albrechtas Brandenburgietis. Jis siekė per reformatų skleidžiamą protestantų tikėjimą įsitvirtinti ne tik Prūsijoje, bet ir Lietuvoje. Savo tikslui įgyvendinti ėmėsi švietimo reformos ir mėgino panaudoti spausdintą žodį.

Švietimo reforma:

1. Karaliaučiuje įsteigė aukštesniąją mokyklą (kolegiją), kuri po dvejų metų virto universitetu.

2. Į Karaliaučių stengėsi pritraukti kuo daugiau išsilavinusių žmonių, aprūpindavo juos darbu ir pan. Tarp įsteigto universiteto profesorių buvo ir žymių žmonių iš Lietuvos - Abraomas Kulvietis ir Stanislavas Rapolionis. Kunigaikščio pakviestas į Prūsiją atvyksta ir Martynas Mažvydas, pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas.

3. Būsimo universiteto svarbiausia užduotis - ruošti dvasininkus reformatus, kurie mokėtų vietinę kalbą.

4. Anksčiau studijos buvo tik feodalų vaikų privilegija, o Albrechtas, įsteigęs stipendijas, kvietė mokytis ir gabesnius miestiečių bei valstiečių vaikus, ir ne tik iš Prūsijos, bet ir iš Lietuvos. Taigi čia mokytis buvo palankios sąlygos ne tik vokiečiams, bet ir lietuviams.


Reziumė

Autorius
dompativa
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 5, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai