Vytautas Mačernis (1921-1944) Gyvenimas ir istorinis laikas

8 psl. / 1500 žod.

Ištrauka

Vytautas Mačernis gimė Žemaitijos vidury, Šarnelės kaime netoli Žemaičių Kalvarijos, gausioje šeimoje. Šviesiausias vaikystės prisiminimas - babūnė, „Vizijose“ vadinama senole, kuri mažąjį Vytuką užaugino ir labai mylėjo. Iš savo šeimos ir drau­gų jis išsiskyrė polinkiu į vienatvę, uždarumu. Save dažnai vadindavo svajotoju, fantastu. Kartais jį pagaudavo keisti regėjimai - tas akimirkas labai brangino: „Vizija - tai mano turtas, svajonė - tai mano dabartis, praeitis ir ateitis. Be jų aš nieko neturiu, be jų daugiau nieko ir nenoriu.“

Telšių gimnazijoje Mačernis išsiskyrė rimtumu, būdavo nuolat į kažką įsigilinęs, susikaupęs. „Vienumos, kaip paukštis erdvės, noriu. Kažkaip tuščias darausi su visais gyvendamas“, - rašė laiške gimnazijos draugei. Kitokie nei moksladraugių būdavo ir jo rašiniai. Aštuoniolikos metų nusiuntė „Ateities“ žurnalui straipsnį, kuriame ragina bendraamžius pažinti save, atrasti savus gyvenimo kelius, susivokti pasaulyje, suprasti gyvenamąjį metą, atsakingai rinktis vertybes: „Venkime prabangos, gyven­kime kukliai. Atsiminkime, kad turtas yra ne žmogaus užvaldymui, o tik jo pragyve­nimo reikalui. Niekur taip greitai neišsenka jėgos, kaip sėdint minkštame fotelyje.“ Mačernis anksti subrendo, tarsi peršoko nerūpestingos jaunystės laiką. Apie save dienoraštyje rašė: „<...> aš degiau nerimu, vedančiu į pažinimo gelmes.“


Reziumė

Autorius
dompativa
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 5, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Vytautas Mačernis ,,Pabaiga“ analizė

Literatūra Rašinys indriuz
Pirmoje eilutėje atskleidžiama laiko tėkmė, diena pasibaigė, praėjo ir vakaras, atėjo naktis. Lyrinis subjekatas naktį ir tamsą stebi pro langą. Tai nurodo jo...

Vytautas Mačernis (1921-1944)

Literatūra Prezentacija 2021 m. jautis
Pateikiama rašytojo biografija, nuotraukos, amžininkų atsiminimai, trumpai apibūdinama kūryba. Grįžtamajai informacijai gauti pabaigoje yra kryžiažodis, kokio nerasite niekur kitur. Atsakymai taip pat pateikti....