Suaugusiųjų mokymosi motyvacija

14 psl. / 2562 žod.

Ištrauka

Kaita šiuolaikinėje visuomenėje yra visa apimanti. Ji pasireiškia mokslinių ir technologinių pokyčių skatinamais didėjančiais reikalavimais kompetencijoms, taip pat gausėjančių mokymosi galimybių pasiūla. Taip kuriama besimokanti visuomenė.

                      Tačiau žmogus tampa savimi mokydamasis kiekvieną gyvenimo akimirksnį. Mes bendraujama šeimoje, padedame kaimynams, paaiškiname kolegai, kaip vienus ar kitus dalykus būtų galima padaryti geriau. Mes nuolat mokome ir mokomės, sprendžiame, kas mums geriau ir kodėl šiems dalykams skiriame papildomą dėmesį. Suaugęs žmogus mokosi nuolat: mokosi būti savimi, sutuoktiniu, tėvu ar motina, dirbančiuoju. Dažnai suaugusiems net sunku įvardinti mokymusi, ką jie daro: manoma, tai yra natūrali raida, neišvengiamas gyvenimo kelias. Suaugusieji taip pat dalyvauja įvairiuose kursuose, seminaruose, siekdami geriau suprasti aplinkinį pasaulį, būti pripažinti darbe, jie naudojasi neformalioje švietimo paslaugomis. Taip pat vis daugiau suaugusiųjų siekia vidurinio ar aukštojo išsilavinimo, t.y. mokosi formaliojo švietimo sistemoje. Mokymosi priežasčių yra kelios, tačiau visais atvejais mokymasis yra efektyvesnis tada, kai susijęs su kiekvieno žmogaus esminiais tikslais, kai mokydamasis žmogus geriau pažįsta save, labiau savimi pasitiki ir save gerbia.

Darbo tikslas – išsiaiškinti suaugusių mokymosi motyvaciją.     Darbo objektas - suaugusių mokymasis.     Darbo uždaviniai:     1. Apibendrinti suaugusiųjų mokymosi sampratą.     2. Išskirti pagrindinius suaugusiųjų mokymosi motyvus ir tikslus.     3. Apžvelgti atliktų tyrimų, apie suaugusių mokymosi motyvaciją, rezultatus.     Darbo metodika: mokslinės literatūros analizė bei EBSCO duomenų bazė.  


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Suaugusiųjų mokymosi samprata4
  • 2. Suaugusiųjų mokymosi motyvai ir tikslai5
  • 3. Suaugusiųjų mokymosi motyvacija: tyrimų rezultatai7
  • Išvados12
  • Literatūra13

Reziumė

Autorius
audrike
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 7, 2020
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Humanistinė asmenybės teorija apie mokymą (SI)

Psichologija Referatas sigita
Asmenybės ugdymo rezultatai priklauso nuo vidaus ir išorės sąlygų. Labai svarbus kryptingas vidinių ir išorinių sąlygų, poveikių derinimas. Kiekviename iš mūsų glūdi kūrybiškumas....

Vidinė ir išorinė motyvacija mokantis užsienio kalbos

Psichologija Kursinis darbas 2013 m. argentum
Šiuolaikiniame pasaulyje užsienio kalbų mokymasis yra labai aktualus. Šiandien gebėjimas varijuoti užsienio kalbų žiniomis yra neatskiriama modernaus žmogaus savybė. Užsienio kalbos leidžia prisijungti...

Mokymosi motyvacijos svarba studijoms

Psichologija Referatas 2013 m. foox414
Motyvacija yra labai svarbi, nes apima labai plačią sferą: poreikius, interesus, vertybes, pažiūras, įsitikinimus. Kartu ji veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio...

Motyvacija ir emocijos

Psichologija Referatas ganesas
Pagrindinis motavacijos klausimas yra kodėl mes elgiamės taip kaip mes elgiamės? Anot Vyčio Viliūno, motyvacija yra visuma vidinių procesų skatinančių ir nukreipiančių veiklą....

A.MASLOW biografija,darbai (motyvacijos teorija)

Psichologija Prezentacija meškytė
¡Braham Maslow užaugo Brukline ¡Jis praleido didžiąją dalį savo laiko bibliotekoje ,skaitydamas knygas,gilindamas savo žinias ¡Galų gale, Maslow išvyko studijuoti teisę "City College...

Motyvacijos teorijos ir jų ypatumai

Psichologija Referatas 2012 m. student
Visos žmogaus veiklos sferos yra įtakojamos motyvacijos. Joks darbas ar veiksmas nebus atliktas kokybiškai, jei jį atliekantis žmogus bus nesumotyvuotas arba nepakankamai sumotyvuotas...

Mokymosi motyvacija

Psichologija Konspektas 2013 m. gretukas7
Darbe aprašoma kas yra mokymosi motyvacija, jos struktūra. Kokios yra sėkmės ir nesėkmės mokymosi motyvacijos veiksniai mokykloje. Bei mokymosi motyvacijos