LR vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas

14 psl. / 2705 žod.

Ištrauka

Viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Pagrindinis viešąjį administravimą reglamentuojantis teisės aktas - Viešojo administravimo įstatymas. Vienas iš svarbiausių jo tikslų – sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Atsižvelgiant į tai, jame yra apibrėžti viešojo administravimo subjektai ir jų sistema, jų veiklos principai, nustatyti administracinio reglamentavimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo bei institucijų vidaus administravimo pagrindai, taip pat viešojo administravimo subjektų veiksmai nagrinėjant asmenų skundus.

Viešojo administravimo veikla yra realaus valstybės bendravimo ir bendradarbiavimo su jos gyventojais bei kitais suinteresuotais asmenimis atspindys. Todėl viešasis administravimas daro tiesioginę įtaką gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų požiūriui į valstybę, lemia pasitikėjimą ja, formuoja aktyvią ir sąmoningą visuomenę. Tad nenuostabu, kad šiuo metu geras administravimas ir atviros, darnios (vieningos), atsakingos, skaidrios, efektyvios, į piliečius nukreiptos Europos viešosios administracijos kultūros paieškos sulaukia itin didelio dėmesio

Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.[1]

Šiame darbe atskleista LR Vyriausybės kaip viešojo administravimo subjekto samprata, funkcijos, paslaugų teikimas, skundų nagrinėjimo tvarka, kreipimosi tvarka, struktūra.

Darbo objektas – Vyriausybė.

Darbo tikslas – atskleisti Vyriausybės kaip viešojo administravimo subjekto sampratą.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LR VYRIAUSYBĖ4
  • 2. TEISMŲ PRAKTIKA11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
viktorija.razauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai