Bendruomeninė mediacija ir jos taikymo galimybės

7 psl. / 1419 žod.

Ištrauka

Įvairūs ginčai yra natūrali ir, galima sakyti, neatsiejama visuomeninių santykių dalis. Jie kyla tada, kai keletas pavienių asmenų ar jų grupų, dažnai panaudodami psichologinę ar net fizinę prievartą, vienu metu siekia įgyvendinti savo poreikius, todėl nenuostabu, kad ginčų kasdien pasitaiko tarp sutuoktinių, šeimos narių, kaimynų, bendruomenės narių, verslo partnerių, etninių ir rasinių grupių. Šio socialinio reiškinio aspektai gali būti įgyvendinti tik sprendžiant nesutarimą, o ne jo vengiant. Kilus konkrečiam ginčui, šalys dažnai turi bent keletą alternatyvių būdų, kuriais jis gali būti sprendžiamas. Mediacijos, kaip susitarimu pagrįsto ginčų sprendimo būdo, kai šalims priimtina trečioji šalis, neturinti įgaliojimų priimti privalomą šalims sprendimą, padeda joms pačioms pasiekti taiką ir abiem priimtiną savo nesutarimo sprendimą, teorinio aptarimo ir praktinio jos taikymo sprendžiant įvairaus pobūdžio nesutarimus.      Mediacija – tai ginčų sureguliavimo procedūra, kurios tikslas tarpininkaujant neutraliam trečiajam asmeniui - mediatoriui, padėti šalims išspręsti ginčą taikiu susitarimu. Kaip apibrėžia LR civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas „mediatorius tai trečiasis nešališkas fizinis asmuo, kuris dalyvauja sprendžiant kitų asmenų civilinį ginčą, siekdamas padėti jį išspręsti taikiai“ ( 2str. 5d.).  Mediatorius neturi galios primesti šalims ginčo sprendimo, jo pareiga padėti šalims pažvelgti į susidariusią situaciją iš šalies bei padėti pasiekti susitarimą, kuris geriausiai tenkintų abiejų šalių interesus. Mediacija tai alternatyvi, neteisminė sutartinė procedūra, kuri paremta abiejų šalių apsisprendimo principu.  Šis procesas nėra toks formalus kaip teisminiai procesai – nėra griežtų taisyklių reglamentuojančių šį procesą, ginčo šalys čia atlieka aktyvų vaidmenį: jos gali įtakoti proceso eigą, pobūdį bei tvarką, problemos nagrinėjimo strategiją bei tiesiogiai prisidėti sukuriant unikalų problemos sprendimą, kurio nereguliuoja precedentas ir, kuris nenustato precedento kitiems.


Reziumė

Autorius
viktorija.razauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Elektroninio parašo naudojimo galimybės Lietuvoje

Teisė Prezentacija justinaz
Elektroninis parašas (toliau - parašas) - duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui...

Juridino asmens filialai ir atstovybės

Teisė Referatas 2015 m. gugis
Referetas apie juridinio asmens filialus ir atstovybes. Pateikiama juridinio asmens samprata, klasifikacija. Apžvelgiama atstovybių registravimas ir steigimas Lietuvoje.