Aktyvų ir pasyvų valdymas banke bei diuracijos metodai

33 psl. / 6434 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Bankininkystės sektorius ir toliau išlieka svarbiu indikatoriumi vystant verslininkystę ir ekonomikos plėtrą šalyje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos Centrinis bankas skiria nemažai dėmesio bankininkystės teisės aktams tobulinti, kad jie atitiktų Europos Sąjungos direktyvas. Patvirtintos naujos kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės, kurios leidžia įvertinti komercinių bankų prisiimamą rinkos riziką ir nustato papildomą kapitalo poreikį. Komerciniai bankai savo veiklą grindžia, siekdami maksimizuoti pelną, ir kartu išlikti likvidūs ir būti saugūs. 

Ekonominei sistemai tolydžiai plėtojantis, finansų mechanizmas darosi vis sudėtingesnis, kreditiniai sandoriai nepaprastai išplito ir dabar dauguma įvairių dydžių verslo sandorių atliekama per bankus. Bankai, veikdami sudėtingoje rinkos aplinkoje, neišvengiamai susiduria su įvairia rizika, viena iš jų – veiklos rizika. Kaip žinoma, kiekvienas bankas turi laikytis  banko nustatytų normatyvų ir reikalavimų, kad sumažėtų jų rizika, tačiau būtina suprasti kaip valdyti aktyvus ir pasyvus bei kuo naudingi diuracijos metodai.

Darbo objektas. Banko veiklos rizikos valdymas taikant aktyvų pasyvų valdymą banke ir diuracijos metodus.

Darbo tikslas. Išanalizuoti aktyvų ir pasyvų strategijas, taikymo metodus bei diuracijos metodą.

Siekiant iškelto tikslo, yra nagrinėjami tokie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti aktyvų ir pasyvų valdymą.
 2. Išanalizuoti diuracijos metodus.

Darbo struktūra. 1 darbo dalyje nagrinėjamos aktyvų ir pasyvų ištakos, sąvokos bei esamos strategijos.

2 darbo dalyje atskleidžiama diuracijos esmė, aprašomos jos rūšys bei taikymo galimybės ir ypatumai.

Darbo ir tyrimo metodai. Įvairių dokumentų, mokslinės literatūros analizė. Lyginamoji analizė, klasifikavimas naudojami lengviau suprantamam duomenų pateikimui. Aktyvų pasyvų ir diuracijos specifikos tyrimas; realių pavyzdžių analizavimas

Darbe naudoti literatūros šaltiniai. Darbe naudoti 3 šaltiniai lietuvių kalba – Lietuvos bankas, Savivaldos valdymas, Lietuvos banko valdyba –  ir 20 šaltinių užsienio kalba – Investopedia, Handbook of Asset and Liability Management, Principles of Corporate Finance , European financial review, Financial Pipeline, Banking and Financial Institutions – A Guide for Directors, Investors and Counterparties , Bank Management, Oracle, Bank management and financial services, Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instrument ir kt.

Darbo apribojimai ir sunkumai. Pasiekiama informacija yra ganėtinai sena, naujesnei informacijai pasiekti reikalingi mokami knygų ištraukų atsisiuntimai, pasiekiamos ištraukos yra mažos apimties su abstrakčia informacija, kuriai išsiaiškinti reikalingi papildomi šaltiniai.

Darbo struktūros apimtis. Darbą sudaro įvadas, 2 dalys, išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 21 puslapyje. Yra 4 lentelės bei 11 paveikslų. Literatūros sąrašą sudaro 23 šaltiniai. Viso darbo apimtis – 30 puslapių.


Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS3
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. Aktyvų ir pasyvų valdymas banke6
 • 1.1. Aktyvų ir pasyvų valdymo ištakos7
 • 1.2. Apibrėžimai8
 • 1.3. Strategijos9
 • 1.4. Aktyvų ir pasyvų valdymo komitetas (angl. asset-liability committee ALCO)12
 • 2. DIURACIJOS METODAI14
 • 2.1. Trukmės (diuracijos) skirtumo analizė17
 • 2.1.1. Skaičiavimo pavyzdys19
 • 2.2. Modifikuota trukmė20
 • 2.2.1. Skaičiavimo pavyzdys22
 • 2.3. Apribojimai taikant trukmės analizę23
 • 2.4. Diuracijos ir tarpusavio užskaitos taisyklės Lietuvoje24
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
grazigrazi
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Organizacijos valdymas bankroto atveju

Finansai Diplominis darbas 2009 m. maiguolida
ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta nepaprastai greiti ir stiprūs pokyčiai, susiję su globalizacija, informacinių technologijų plėtra ir įtakos grupių judėjimu. Tad verslo sektoriui šių...