Humanitariniai mokslai / Literatūra

Martynas Mažvydas ir muzikinė kultūra

0 atsiliepimų
Autorius:
Su Reformacija prasidėjo naujas laikotarpis bažnytinės poezijos istorijoje: giedojimas tapo pagrindine bendruomenės dalyvavimo liturgijoje forma, o pati giesmė, atsisakiusi viduramžiškos simbolių ir alegorijų kalbos, legendinės tradicijos, tolydžio ėmė kisti, tapdama epochos pasaulėjautos atspindžiu. Iki pat XVI a. pabaigos Prūsijoje labiau buvo rūpinamasi bažnytinės muzikos nei poezijos kūrimu: visos Europos liuteronams dar užteko minėtų autorių tekstų. Prūsijos bažnytinės muzikos mecenatas buvo pats kunigaikštis Albrechtas, rengęs muzikinius vakarus, sutraukdavusius žymiuosius to meto kompozitorius. Vienas po kito pasirodantys Prūsijos giesmynai išplėtojo savitą polifoninę Prūsijos muziką. Tas senas priekaištas protestantizmui, kad jis savo racionalizmu sukausto kūrybinės fantazijos polėkį, iš dalies tinka, kalbant apie vaizduojamąjį meną, tačiau visai nepritaikoma muzikai. Reformacijos dėka atsivėrė naujos galimybės sėkmingai muzikos raidai, nes į ją plūstelėjo stipri liaudies melodijų banga. Martyno Liuterio skelbtasis mokslas iš pagrindų sudrebino ne vien senąsias religines dogmas. Jo bažnytinė reforma ryškiai atsispindėjo ir kultūroje, ypač muzikinėje. M. Liuteris suprato muzikos poveikį ir skyrė jai ypatingą dėmesį. Pakeitęs liturginių apeigų tvarką, žymiai pakeitė ir bažnytinės muzikos praktiką. Lietuvos feodalinių didikų nepatenkino katalikų bažnyčios konservatyvumas. Pirmieji humanistai Lietuvoje (M. Mažvydas, S. Rapolionis, A. Kulvietis) daugiau ar mažiau savo kūrybinės energijos yra skyrę reformatų giesmėms į lietuvių kalbą versti, joms propaguoti, o susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, veiklą tęsė už LDK ribų − Rytų Prūsijoje.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1478 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Martyno Mažvydo įtaka Lietuvos kultūrai
Referatas Martyno Mažvydo įtaka Lietuvos kultūrai

Pirmieji lietuvių humanistai, pasukę liuteronybės keliu, vienas kitą vadino saviškiais. Iš jų mokyčiausi buvo profesoriai [...]

Martynas  Mažvydas
Prezentacija Martynas Mažvydas

Martynas Mažvydas Vaitkūnas (kaip pats save mėgo vadinti) gimė apie 1510-1520 m. Spėjama, kad kilęs [...]

Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga
Prezentacija Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga

23 skaidrės [...]

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? (M. Mažvydas ir J. Basanavičius)
Rašinys Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? (M. Mažvydas ir J. Basanavičius)

John Quincy Adams yra pasakęs: „Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti [...]

Martynas Mažvydas
Konspektas Martynas Mažvydas

        XXa. antrosios pusės-XXIa. pradžios lietuvių prozininko Jurgio Kunčino romane „Tūla“ meilė vaizduojama kaip didžiausia [...]

Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“.  Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė
Referatas Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“. Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė

Raštai lietuvių kalba turėjo atsirasti XIV a. pab., priėmus krikščionybę, bet dėl LDK vyravusios daugiakalbystės [...]

Aborigenai: jų religinė pasaulėžiūra, ritualai ir muzika
Referatas Aborigenai: jų religinė pasaulėžiūra, ritualai ir muzika

Australijoje dabar ypač pabrėžiama, jog pirmieji šios šalies gyventojai buvo aborigenai – medžiotojai ir rinkėjai [...]

Šiandien kalbama apie jaunystės kultą – visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę neigiančią senatvę?
Rašinys Šiandien kalbama apie jaunystės kultą – visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę neigiančią senatvę?

Grožis - tai nepastoviausias reiškinys pasaulyje, jis keičiasi, transformuojasi lemiamas įvairiausių faktorių. Šis veiksnys [...]

Martynas Mažvydas. Konspektas
Konspektas Martynas Mažvydas. Konspektas

Pažinimo svarba literatūroje – vienas reikšmingiausių žmogaus egzistenciją apibūdinančių klausimų. Kokybės atžvilgiu kitokią būtį siūlo [...]

Kaip žmogus tampa asmenybe? (Mažvydas, Maironis, Biliūnas, Putinas)
Rašinys Kaip žmogus tampa asmenybe? (Mažvydas, Maironis, Biliūnas, Putinas)

Tapti asmenybe yra svarbus gyvenimo tikslas. Save formuoti kaip asmenybę žmogus gali beveik kiekvieną dieną [...]

Lietuvos pristatymas pasauliui Renesanso epochos Lietuvos literatūroje (M. Husovianas, M. Mažvydas, J. Radvanas)
Rašinys Lietuvos pristatymas pasauliui Renesanso epochos Lietuvos literatūroje (M. Husovianas, M. Mažvydas, J. Radvanas)

Renesansas Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pasiekė XVIa. Kaip ir Europoje, taip ir Lietuvoje, reiškėsi panašiomis idėjomis.

Agrarinė kultūra
Rašinys Agrarinė kultūra

Dabar agrarinis pasaulis, agrarinė kultūra, atrodo, lyg ir nyksta, išgyvena savo saulėlydį. Visiškai nežinia, ką [...]

Kaip Lietuvos literatūra skatina jauno žmogaus patriotizmą? (Mažvydas, Maironis, Daukša)
Rašinys Kaip Lietuvos literatūra skatina jauno žmogaus patriotizmą? (Mažvydas, Maironis, Daukša)

Patriotizmas lietuvių literatūroje skleidėsi dideliais siekiais ir užmojais, kuriais norėta ugdyti tėvynės piliečių patriotinę dvasią [...]

Ekonominis bendradarbiavimas tarp ES ir Rusijos plėtojant muziką, teatrą, kultūrą
Referatas Ekonominis bendradarbiavimas tarp ES ir Rusijos plėtojant muziką, teatrą, kultūrą

Nagrinėjant įvairius kultūros aspektus, atskleidžiant vis naujus jos bruožus, prasmes, nuolatos kyla klausimas: kas yra [...]