Lyčių lygių galimybių integravimas

20 psl. / 5026 žod.

Ištrauka

Užimtumo lygis – užimtų gyventojų santykis su atitinkamo amžiaus gyventojais.

Siekdamas įvertinti gyventojų užimtumą, Statistikos departamentas atlieka gyventojų užimtumo tyrimus. Apklausiami 15 m. ir vyresni gyventojai. Gyventojai apklausiami pagal specialų klausimyną, parengtą atsižvelgiant į Eurostato reikalavimus. Tyrimų rezultatai perskaičiuojami visiems gyventojams.

Tyrimų metu apklausiama apie 12 tūkst. gyventojų, atsitiktinai atrinktų iš gyventojų registro. Kiekvienoje apklausoje keičiama 25 procentai respondentų.

Lietuvos patirtis moterų ir vyrų lygių galimybių srityje siekia daugiau nei 500 metų. Nežiūrint to, dar šiandien pripažįstama, kad moterų ir vyrų lygios galimybės bei lyčių lygybė nėra pilnai įgyvendintos tiek Lietuvoje, tiek ir daugelyje kitų šalių. Vis dar pastebimas žymus atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio, iki šių dienų išlikęs stereotipinis požiūris į moters vaidmenį šeimoje, kuris trukdo moterims integruotis į darbo rinką, pastebimas žemas visuomenės informuotumo lygis lyčių lygybės ir galimybių klausimais ir kt. Pagrindinė priežastis - veiksmingų mechanizmų, užtikrinančių efektyvų lyčių lygybės politikos įgyvendinimą, trūkumas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nauju socialinių (ir kitų) mokslų tyrimo objektu tapo lyties socialinis įprasminimas. Pradėta nagrinėti socialinės lyties samprata, tiriami lyčių skirtumai visuomenėje, visuomenės vertybinės orientacijos lyčių atžvilgiu, nuostatos, stereotipai, ištobulėjo pagal lytį statistika. Statistika bei tyrimai rodo, kad Lietuvoje moteriškoji lytis yra nepalankioje padėtyje palyginus su vyriškąja.

Šio darbo tikslas – remiantis įvairiais literatūros šaltiniais, statistiniais duomenimis, moksliniais straipsniais apžvelgti ekonominę ir socialinę žmogaus raidą Lietuvoje, bei pateikti savo interpretaciją: Ar egzistuoja nelygybė lyčių srityje?


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UŽIMTUMO POLITIKA4
 • 1. 1. FAKTAI IR TENDENCIJOS4
 • 1. 2. NEDARBAS IR UŽIMTUMAS LIETUVOJE5
 • 1. 3. UŽIMTUMAS EUROPOJE6
 • 2. MOTERŲ PADĖTIS DARBO RINKOJE7
 • 3. LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS12
 • IŠVADOS14
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS15
 • PRIEDAI16
 • 1 priedas. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis ir lytį16
 • 2 priedas. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį19

Reziumė

Autorius
lee123
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.86
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 31, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

Ekonomika Verslo planas kursiniaidarbai
Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai: Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi...