Valstybės ekonominė politika

7 psl. / 3894 žod.

Ištrauka

Sudedamosios dalys: ekonomika ir politika.
Ekonomika – ūkio valdymas, tvarkymas, ūkininkavimas. Politika – valstybės valdymas, tai organizuota žmonių veikla, kuria siekiama išlaikyti valstybinę valdžią ir ją panaudoti valtybės reikalams tvarkyti.
VEP – tai valstybės ūkio valdymo priemonių ir sprendimų formavimas ir realizavimas. Tai valstybės nustatytų ir vykdomų administracinių, organizacinių ir ekonominių priemonių visuma. Šiomis priemonėmis stengiamasi daryti įtaką ekonomikai, jos raidai, efektyvumui, šalies ekonominės galios XXX. Tai šalies ekonominės sistemos valdymas.
Formuojant ir įgyvendinant VEP sprendžiama daug klausimų. Kai kurie iš jų:
• Kaip įveikti infliaciją
• Kaip sumažinti bedarbystę
• Ar reikalingos lengvatos subsidijos tam tikrose veiklos srityse
• Ar reikia peržiūrėti mokesčių sistemą
• Kaip skatinti investicijas
• Kokiame lygyje turi būti reguliuojama rinka
• Kaip tobulinti socialinę sistemą ir kt.
Pagrindiniai VEP tikslai:
1. Aukštas užimtumas.
2. Kainų stabilumas.
3. Ekonominis efektyvumas. Tai reiškia šalies ekonominį pajėgumą kuo tikslingiau ir efektyviau panaudoti išteklius, sukuriant kokybiškesnes prekes ir paslaugas.
4. Teisingas pajamų paskirstymas.
5. Ekonomikos augimas. Tai ekonominės veiklos rezultatų padidėjimas per tam tikrą laiką, šalies ūkio sugebėjimas gaminti daugiau ir kokybiškų prekių bei paslaugų.
6. Gamtos užterštumo mažinimas.
7. Ekonominė laisvė. Žmonėms turi būti suteikta laisvė pasirenkant ūkinę veiklą, darbo vietą, leidžiant savo pajamas.
8. Ekonominis ir socialinis saugumas. Ekonominės politikos pagalba turi būti siekiama aprūpinti visus žmones, kurie negali patys padaryti.
9. Lygybė. Žmonėms turi būti suteiktos lygios galimybės.
10. Mokėjimų balanso pusiausvyra.
Formuojant VEP reikia atsižvelgti į tam tikrus veiksnius, nustatomi svarbiausi tikslai, toliau jie konkretizuojami, atsižvelgiant į esamas sąlygas.
Ne visus tikslus galima įvertinti, be to, kai kurie prieštarauja vienas kitam (infliacija ir bedarbystė), kai kurie vienas kitą papildo (sprendžiant vieną, išsprendžiamas ir kitas). Todėl sprendžiamas tikslų suderinamumas.
VEP etapai:
...

Turinys

  • Turinys1
  • Valstybės ekonominė politika (VEP)2
  • Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime2
  • Lietuvos Respublikos ekonominės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai3
  • VEP formavimo veiksniai5
  • Ekonominės politikos formavimo ir realizavimo institucijos Lietuvoje5
  • Ekonomikos augimo tikslai ir veiksniai7
  • Lietuvos makroekonominiai pokyčiai 1990 – 2000 m.8
  • Ekonomikos augimo galimybės8

Reziumė

Autorius
bigis
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 31, 2012
Apimtis
7 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Pasaulinių naftos kainų ekonometrinė analizė

Ekonomika Referatas 2007 m. zygimantasg
Tyrimo aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje žodis ,,nafta” – vienas plačiausiai paplitusių ir dažniausiai naudojamų. Nors daugumai jis tereiškia galimybę vairuoti automobilį, iš tikrųjų tai...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...