Ispanijos teismų sistema

16 psl. / 2516 žod.

Ištrauka

1978 m. Ispanijos Konstitucijos 117 straipsnyje nustatyta, kad teismų sistema ir veikla grindžiama unifikuoto teismingumo principu.

Pagal Ispanijos teismų sistemą bendrosios kompetencijos teismai skirstomi į penkias teisenas: civilinę, baudžiamąją, administracinę, socialinę ir karinę.

Ispanijoje nėra specializuotos teisenos, tačiau galima pažymėti, kad pagal nurodytas teisenas sukurti konkrečių sričių specializuoti teismai. Pavyzdžiui, teismai, kuriuose nagrinėjamos smurto prieš moteris bylos, komerciniai teismai, kalėjimų priežiūros arba nepilnamečių teismai. Šie teismai yra bendrosios kompetencijos teismai, tačiau jų specializacija – konkrečių sričių bylos.


Turinys

 • Įvadas3
 • Teisminė valdžia4
 • Teritorinis aspektas5
 • Bendrosios kompetencijos Teismai6
 • Specialios kompetencijos Teismai…………………………………………………………7
 • Brendijos prekių ženklų teismai ir kalėjimų priežiūros teismai……………………………8
 • Papročių Teismai ir Teismas, kuriame nagrinėjami Valencijos baseinų vandenų klausimai………………………………………………………………………………………………….9
 • Teismai, Kuriuose nagrinėjamos smurto prieš moteris bylos……………………….……10
 • Konstitucinis Teismas (Konstitucinis Tribunolas)………………….………………….…….11
 • Jurisdikcija……………………………………………………………………………………12
 • Aukščiausiasis Ispanijos Teismas13
 • Ispanijoje Šiandieną Konstituciniame Teisme Nagrinėjama byla dėl Katalonijos atsiskyrimo14
 • Išvados15
 • Literatūra16

Reziumė

Autorius
vygaudas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 21, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

Teisė Referatas elderx
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai ir nėra baigta. Juk,...

Dabartinė teismų sistema ir jos raida

Teisė Referatas 2013 m. galadriele
Teismas – tai įstatymų nustatyta tvarka įsteigta institucija, kuri vykdo teisingumą. Siekiant garantuoti, kad niekas nedarytų įtakos teismų priimamiems sprendimams, kad jie būtų...

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

Teisė Referatas justyyyynka
Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Že­mės skly­pas re­gist­ruo­ja­mas prieš tai su­pro­jek­ta­vus...

Bendrosios kompetencijos teismų sistema

Teisė Referatas 2017 m. etusas
„Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“[1], tą reglamentuoją Lietuvos Respublikos Konstitucija. Norint suprasti kaip vyksta teismas, kokie teisingumo principai, reikėtų suprasti...