Socialinė atsakomybė "Heineken" įmonėje

13 psl. / 2399 žod.

Ištrauka

Aktualumas: Norint padėti mūsų planetai ir joje gyvenantiems ir gyvensiantiems žmonėms reikia saugoti planetą, jos gamtą, tausoti gamtos išteklius, stengtis neteršti oro bei vandens. Būtent gamtos apsauga yra vienas iš pagrindinių socialiai atsakingų įmonių tikslas: gaminant savo produkciją, kuo mažiau kenkti planetai. Siekiant pakeisti nusistovėjusios praktikos destruktyvią kryptį, būtina įtraukti verslą į opiausių pasaulio problemų sprendimų procesą ir bendromis jėgomis

kurti darnią pasaulio ateitį, kuri remtųsi ekologine darna, socialiniu teisingumu, taika, žmogaus teisėmis. Kaip pavyzdį nagrinėsime „Heineken“ kompanija, kuri prisideda prie planetos gerovės.

Darbo tikslas:  Parengti įmonės „HEINEKEN“ socialinės atsakomybės analizę.

Darbo objektas:  „HEINEKEN“ įgyvendinama socialiai atsakinga veikla.

Darbo uždaviniai tikslui pasiekti:

 1. Išanalizuoti įmonės „HEINEKEN“ socialinės atsakomybės ataskaitą;
 2. Pateikti įmonės „HEINEKEN“ socialinės atsakomybės analizę;
 3. Pateikti savo pasiūlymus;
 4. Pateikti išvadas.

Tyrimo metodai:  

 1. Dokumento turinio analizė;
 2. Literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS „HEINEKEN“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATALIZĖ TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. Pasirinktos įmonės veiklos pristatymas.4
 • 1.2. Įmonių socialinė atsakomybė aplinkai4
 • 1.2.1. Oro tarša5
 • 1.2.2. Vandens tarša, tausojimas5
 • 1.2.3. Biologinės įvairovės tausojimas6
 • 1.2.4. Kraštovaizdžio puoselėjimas6
 • 1.2.5. Gamtinių išteklių tausojimas7
 • 1.2.6. Tiekimo grandinės valdymas8
 • 1.3. Įmonių socialinė atsakomybė darbuotojams9
 • 1.4. Įmonių socialinė atsakomybė bendruomenei9
 • 1.5. Įmonių socialiai atsakingas įvaizdis10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
gerrrrda
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 29, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai