Aerobiniai ir anaerobiniai procesai besivystantys nuotekose

17 psl. / 2310 žod.

Ištrauka

Nuotekų valymo technologijos parenkamos pagal vietovės sąlygas - reljefo pobūdį, grunto hidrogeologines charakteristikas, urbanistinius sprendinius, žemės nuosavybės ribas, nuotekų kiekio, užterštumo normas, jų išleidimo galimybes ir k.t.

Nuotekos po biologinio išvalymo gali būti išleidžiamos į paviršinio vandens telkinius. Arba nuotekos gali būti išleidžiamos, jei arti nėra paviršinio vandens telkinio. į filtruojančio grunto sluoksnių sistemas, kurios būna natūralios sanklodos arba dirbtinai įrengtos.

Kaupiant nuotekas rezervuaruose ir jas transportuojant, atsiranda pavojus, jog nuotekos gali patekti į paviršinius vandenis (tvenkiniai, upės, t.t.). Vandens telkinių, dirvožemio apsaugos, jų racionalaus naudojimo problemos glaudžiai susijusios su nuotekų valymu. Teršalų koncentracijai valymo įrenginiuose sumažinti daug reikšmės turi biologinio valymo įrenginiai, kuriuose teršalus – organines medžiagas – suskaido bakterijos naudodamos jas mitybai. Nuotekų pirminis valymas yra svarbus mikrobiologinis procesas. Pagrindinis vaidmuo valant nuotekas tenka mikroorganizmams. Jie savo fermentais skaido organines medžiagas, paverčia jas mineraliniais junginiais.

Uždaviniai:

Išsiaiškinti heterotrofinių mikroorganizmų vaidmenį, nuotekų valyme

susipažinti, kas įtakoja mikrobinių kultūrų fermentacinių reakcijų aktyvumą

 išsiaiškinti biologinių tvenkinėlių veikimo principus.


Turinys

 • Turinys2
 • Lentelių turinys2
 • Paveikslų turinys2
 • Abėcėlinė rodyklė2
 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪRINĖ APŽVALGA4
 • 1.1 Mikrobinių kultūrų ypatumai4
 • 1.2 Įvairių veiksnių įtaka reakcijų aktyvumui5
 • 1.3 Veiksniai, lemiantys nuotekų išvalymo laipsnį7
 • 1.4 Heterotrofinių mikroorganizmų vaidmuo valant nuotekas8
 • 1.5 Mikroorganizmų ir preparato „Septic Gobbler” veikimas10
 • 2. Biologiniai tvenkinėliai13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16
 • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Referatas
Dalykas
Biologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2020
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai