Įmonės ,,Rokiškio sūris" finansinių rodiklių analizė

29 psl. / 3959 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.

Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai ar netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius. Dėl to įmonės finansinės būklės vertinimo ir bankroto tikimybės prognozavimo tema yra aktuali visiems rinkos dalyviams, nes kiekvienos įmonės tikslas yra kuo geresni veiklos rezultatai.

Finansinė analizė padeda kuo anksčiau pastebėti įvairius negatyvius reiškinius įmonės veikloje, o analizės išvados leidžia imtis priemonių, kad būtų išvengta krizės ir sumažėtų pavojų grėsmė. Informacija apie įmonės finansinės būklės pasikeitimus naudinga, įvertinant investicijas, finansavimą ir veiklos aktyvumą per ataskaitinį laikotarpį. Finansinės analizės informacija padeda patikrinti, ar praeityje priimti sprendimai teisingi, taip pat pagrįsti esamus bei būsimus įmonės valdymo sprendimus.

Darbo objektas – AB ,,Rokiškio sūris”

Darbo tikslas – atlikti AB ,,Rokiškio sūris” trijų metų finansinių rodiklių analizę.

Darbo uždaviniai:

1. Aprašyti akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ veiklą;

2. Atlikti įmonės finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę;

3. Įvertinti: pelningumą, mokumą, kapitalo struktūrą ir turto panaudojimo efektyvumą;

4. Pavaizduoti pagrindinius finansinius rodiklių pokyčius grafiškai.

Darbo metodai – duomenų rinkimas ir jų analizė.


Turinys

 • Lentelių sąrašas3
 • Paveikslėlių sąrašas4
 • Įvadas5
 • Apie AB ,,Rokiškio sūris”6
 • 1 Horizontalioji ir vertikalioji AB ,,Rokiškio sūris” balanso analizė7
 • 1.1 AB ,,Rokiškio sūris” 2016-2018 m. balansas7
 • 1.2 Horizontalioji AB ,,Rokiškio sūris” 2016 - 2018 m. balanso analizė9
 • 1.3 Vertikalioji AB ,,Rokiškio sūris” 2016 - 2018 m. balanso analizė11
 • 1.4 AB ,,Rokiškio sūris” 2016-2018 m. pelno (nuostolio) ataskaita15
 • 1.5 Horizontalioji AB ,,Rokiškio sūris” 2016 - 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitos analizė18
 • 1.6 Vertikalioji AB ,,Rokiškio sūris” 2016 - 2018 m. pelno (nuostolio) ataskaitos analizė20
 • 2 Santykinių finansinių rodiklių analizė22
 • 2.1 AB ,,Rokiškio sūris” balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita22
 • 2.1.1 AB ,,Rokiškio sūris” balansas22
 • 2.1.2 AB ,,Rokiškio sūris” pelno (nuostolių) ataskaita23
 • 2.2 Pelningumo rodikliai25
 • 2.3 Mokumo (likvidumo) rodikliai26
 • 2.4 Kapitalo struktūros rodikliai27
 • 2.5 Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai28
 • Išvados29
 • PRIEDAI31

Reziumė

Autorius
jusdub
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 27, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Apskaita Referatas 2011 m. simaandreja
Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu. Dabar šis mokestis skaičiuojamas, deklaruojamas ir mokamas...

Pelno formavimosi procesas įmonėje “X”

Apskaita Referatas 2013 m. brigita99
Pelnas – ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais. Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas....

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. arjurgita
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...