Lietuvos Respublikos ir Italijos Republikos importo ir eksporto analizė

17 psl. / 2286 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Šalys suinteresuotos laisva tarptautine prekyba, kuri skatina šalių tarptautinius mainus – eksportą ir importą. Jos stengiasi gaminti tai, kas yra efektyviausia, ką jos gali pagaminti pigiausiai ir iš ko gali gauti didžiausios naudos. Eksportas ir importas yra svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime – jei nebūtų šių mainų, parduotuvėse nebūtų maisto produktų, kurie neauga šalyje; nebūtų gerų audinių rūbams pasiūti ar tiesiog transporto (viešojo ar asmeninio).

Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos eksportas ir importas.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos 2010-2019 m. eksportą ir importą.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Analizuoti Lietuvos Respublikos eksportą ir importą.
 2. Analizuoti Italijos Respublikos eksportą ir importą.
 3. Palyginti pasirinktų šalių eksportus ir importus.

Tyrimo metodai: internetinių šaltinių analizė, sisteminimas, horizontali analizė, vertikali analizė, palyginimas ir apibendrinimas.

Tyrimo struktūra. Darbą sudaro trys dalys: pirmojoje apibūdinamas Lietuvos Respublikos eksportas ir importas, pagrindines eksporto ir importo šalis, finansinius rodiklius, o antrojoje dalyje – Italijos Respublikos. Trečiojoje dalyje yra palyginamas šių šalių eksportas ir importas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS RESPUBLIKA4
 • 1.1. Lietuvos Respublikos apžvalga4
 • 1.2. Tarptautinė prekyba4
 • 2. ITALIJOS RESPUBLIKA8
 • 2.1. Italijos Respublikos apžvalga8
 • 2.2. Tarptautinė prekyba8
 • 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ITALIJOS EKSPORTO IR IMPORTO PALYGINIMAS12
 • 3.1. Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos importas12
 • 3.2. Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos eksportas13
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
maringolcas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 28, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Lietuvos BVP kaitos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2008 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (BVP, BVP vienam gyventojui ir valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos) yra makroekonominiai, taigi labai svarbūs, darantys didžiulę įtaką valstybei,...

Importas ir eksportas Lietuvoje

Ekonomika Prezentacija 2019 m. kamrep117
Tikslas ir uždaviniai: 1. Palyginti Lietuvos eksportą ir importą bėgant metams. 2. Atskleisti lietuviškų prekių eksporto rodiklius. 3. Sužinoti į kurias šalis importuojamos...