Etinės problemos rekreacijoje ir turizme

13 psl. / 2766 žod.

Ištrauka

Šiandien turizmo sektorius daro didžiulę įtaką viso pasaulio šalių ekonomikai ir ne tik. Šis sektorius apskritai yra viena iš labiausiai ir sparčiausiai augančių verslo sričių, kuri pasižymi ne tik greitu augimu, bet ir augančiu darbo vietų skaičiumi. Tam tikrose šalyse turizmas yra ypatingai svarbus, nes joms tai lyg pagrindinis pragyvenimo šaltinis (pvz. Turkija, Egiptas, Indija).

Taipogi, turizmas nėra įsivaizduojamas be tokio dalyko kaip rekreacija, kuri taip pat yra įtakos šalių ekonomikai dalis. Pati rekreacija tai – žmogaus fizinių, psichinių ir dvasinių jėgų, sveikatos atgavimas, atgaiva arba ypatinga laisvalaikio forma ar veikla įskaitant keliavimą ir turizmą. Tai gali būti įvairūs SPA centrai, sanatorijos, muziejai, teatrai ir kitokios rekreacinio pobūdžio veiklos.

Kadangi turizmo sektorius yra toks populiarus ir sparčiai plėtojamas, jis, kaip ir daugelis kitų populiariausių verslo sričių, susiduria su įvairiausiomis etinėmis problemomis, kurios šiais laikais yra beveik neišvengiamos. Etinė problema – tai netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiant nusistovėjusias asmeninės ar profesinės etikos normas. Rekreacijoje ir turizme labai svarbi etika, nes žmonės, ilsėdamiesi, nori gauti kokybiškas paslaugas. Tačiau dažnai susiduriama su įvairiais jos pažeidimais, jos nesilaikymo problemomis. Šias problemas V. Pruskus savo knygoje „Verslo etika. Laiko iššūkiai ir atsako galimybės“  skirsto į mikroetikos ir makroetikos problemas. Makroetikos problemos – tai santykiai tarp organizacijų ir valstybės - visuomenės apskritai. Makroetikos problemoms būtų galima priskirti problemas, kylančias tarp bendrovių ir valstybės, tarp bendrovių tarpusavyje, tarp bendrovių ir klientų. Mikroetikos problemos – tai problemos, kylančios tarp organizacijų ir organizacijų viduje.

Rekreacijos ir turizmo veikloje dirbantys asmenys privalo gebėti spręsti visas iškylančias etines problemas, nes nuo to, kaip jos sprendžiamos, priklauso turizmo verslo plėtra,  našumas, veikla.

Darbo tikslas - išsiaiškinti ir aprašyti su kokiomis etinėmis problemomis susiduriama rekreacijoje ir turizme.

Darbo metodai – literatūros, dokumentų, internetinių straipsnių analizė.

Darbo uždaviniai –

 • išsiaiškinti etinių problemų sprendimo svarbą versle,
 • išanalizuoti mikro etikos problemas,
 • išanalizuoti makro etikos problemas.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ETINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO SVARBA VERSLE4
 • 2. MIKRO ETIKOS PROBLEMOS6
 • 2.1. Korupcija6
 • 2.2. Interesų konfliktas7
 • 2.3. Diskriminacija8
 • 3. MAKRO ETIKOS PROBLEMOS9
 • 3.1. Abortų turizmas9
 • 3.2. Žala ekologijai9
 • 3.3. Sekso turizmas10
 • 3.4. Socialinės ir kultūrinės problemos10
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
spurgyte
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 29, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte

Turizmas Referatas 2013 m. tigerlillish
Neringa – prestižinis tarptautinis pajūrio kurortas, esantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Čia plėtojamas kurortinis pažintinis bei sveikatingumo turizmas, racionaliai naudojami gamtiniai ir kultūros...

Rekreacija ir turizmas XVIII-XIX a.

Turizmas Referatas 2008 m. gintarėt
ĮVADAS               Kelionių istorijos pradžios negalima datuoti nei metais, nei šimtmečiais. Galima teigti, kad pradžių pradžia – prievartos kelionės, kai Dievas išvarė...