Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai

10 psl. / 1658 žod.

Ištrauka

Pirkėjas ir pardavėjas yra dvi rinkoje veikiančios jėgos. Pirkėjas kaip veikianti jėga formuoja rinkos paklausą (market demand), o pardavėjas - rinkos pasiūlą (market supply). Kiekvienas pirkėjas žino, kad perkamos prekės kiekis priklauso nuo kainos. Vadinasi, paklausa suprantama ne kaip fiksuotos perkamos prekės kiekis, o kaip kiekis, kurį sąlygoja tos prekės kaina. Kainos ir norimo įsigyti prekės kiekio ryšys rodo, ar prekė bus perkama. Kaip žinome, pirkėjų ir pardavėjų požiūriai į kainas nėra vienodi. Aukšta kaina atbaido pirkėjus ir priverčia juos pirkti alternatyvius produktus, bet ta pati aukšta kaina skatina pardavėjus gaminti ir parduoti daugiau prekių. Taigi kuo aukštesnė kaina, tuo didesnė pasiūla. Todėl tokia pirkėjų ir pardavėjų reakcija ir vadinama elastingumu.

Darbo objektas: paklausa ir pasiūla, paklausos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai, pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai.

Darbo tikslas: apibūdinti paklausą ir pasiūlą, pateikti paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu sampratą, išnagrinėti jų veiksnius bei atvejus ir padaryti išvadas.

Uždaviniai:

 1. Išsiaiskinti paklausos ir pasiūlos sampratą.
 2. Sužinoti paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgių veiksnius.
 3. Išsiaiškinti paklausos ir pasiūlos elastingumo teoriją.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PAKLAUSA IR PASIŪLA4
 • 2. ELASTINGUMO SAMPRATA5
 • 3. PAKLAUSOS ELASTINGUMAS KAINŲ ATŽVILGIU6
 • 3.1. Paklausos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai6
 • 4. PASIŪLOS ELASTINGUMAS KAINŲ ATŽVILGIU7
 • 4.1. Pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai7
 • IŠVADOS9
 • NAUDOTA LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
vakarėd
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai;

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų išlaidų) kitimo priklausomybes, keičiant prekės pardavimo...

Kapitalo rinkos vystymąsi skatinantys veiksniai

Ekonomika Diplominis darbas 2011 m. donatas
Darbo objektas – veiksniai skatinantys kapitalo rinkos vystymąsi. Darbo tikslas – išanalizuoti veiksnius sąlygojančius kapitalo rinkų vystymąsi. Siekiant įgyvendinti išsikeltą darbo tikslą užsibrėžti...

Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje

Ekonomika Referatas simawait
Rinka paprastai suprantama kaip prekiavimo vieta, kurioje perkamos ir paruodamos prekės. Pagal ekonomistus, rinka- tam tikra socialinių ekonominių santykių sistema, kur prekės mainomos...