Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

15 psl. / 3104 žod.

Ištrauka

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos Įstatymas be išlygų taikomas valstybės tarnautojams, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus.
Šio darbo tikslas, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, bei kitais svarbiais šaltiniais, kuo plačiau išnagrinėti ir aprašyti valstybės tarnautojų pareigas, teises ir ribojimus.


Turinys

  • Įvadas3
  • Valstybės tarnautojų samprata4
  • Valstybės tarnautojų pareigos6
  • Valstybės tarnautojų teisės8
  • Valstybės tarnautojų ribojimai13
  • Išvados15
  • Literatūros sąrašas16

Reziumė

Autorius
zuzenka
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Anglijos valstybė ir teisė

Teisė Kursinis darbas ziogas
Siekdama suvokti, kodėl Anglijoje yra susiklosčiusi būtent tokia teisinė padėtis, bei norėdama išanalizuoti jos ištakas, pasirinkau tokią savo kursinio darbo temą – „Anglijos...