Darbo sutartys

16 psl. / 3459 žod.

Ištrauka

Įmonės kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Pasirašant kolektyvinę sutartį darbuotojus atstovauja įmonės profesinės sąjungos. Jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos šakos profesinei sąjungai, darbuotojams atstovauja darbo taryba, išrinkta slaptu balsavimu visuotiniame darbuotojų kolektyvo susirinkime. (DK 19 str. 1 d., 60 str. 1 ir 4 d.)
Įmonės kolektyvinėje sutartyje šalys nustato papildomas darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nereglamentuojamos įstatymais ir neblogina darbuotojų padėties.


Turinys

 • Kolektyvinės sutarties sudarymas
 • Darbo sutarties sudarymas
 • Darbo sutarčių registravimas
 • Dokumentai, būtini pateikti priimant į darbą
 • Darbo sutarčių rūšys
 • Darbo sutarties nutraukimo pagrindai ir nutraukimo įforminimas
 • Sutarties nutraukimo įforminimas
 • Atsiskaitymo su atleidžiamuoju darbuotoju tvarka
 • Išeitinė išmoka
 • Darbo laiko apskaita
 • Kasmetinių atostogų suteikimas
 • Nemokamų atostogų suteikimas
 • Mokymosi atostogų suteikimas ir jų apmokėjimas
 • Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka
 • Darbo apmokėjimas
 • Darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje

Reziumė

Autorius
zuzenka
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Teisė Referatas moncya
Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl šios priežasties po II-ojo pasaulinio karo pradėta vystyti...

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Darbo sutarties samprata

Teisė Referatas 2013 m. sierpente
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas...

Darbo sutarties sudarymo tvarka

Teisė Kursinis darbas 2018 m. andrijamilk
Tai kursinis darbas, kuris buvo įvertintas 9. Rašto darbe yra išsikeltas darbo tikslas, uždaviniai ir į jų klausimus atsakančios išvados. Darbą sudaro trys...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...

Darbo sutartis

Teisė Prezentacija 2023 m. eimabutkus123@gmail.com
Prezentacija apie darbo sutartis , jų rūšis , taisyklės bei sąlygos. Bylų , susijusių su darbo sutartimi, nagrinėjimas.

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Prezentacija 2023 m. radikas
Šis pristatymas supažindins su darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį...