Liberalizmas

16 psl. / 4028 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas

Liberalizmas skelbia laisves ir lygybės idėjas, kurios visais laikais buvo ir vis dar yra aktualios kiekvienam asmeniui, kuris nori nevaržomai veikti, reikšti savo idėjas ir pan. Šių dienų tobulėjančioje ir vis kintančioje rinkoje bei visuomenėje, kuri ir kuria šalies ekonomiką, yra aktualu žinoti liberalizmo skelbiamas teorijas, požiūrį, jų privalumus ir trūkumus.

Tyrimo problema

Kokią įtaką daro liberalizmo skelbiamos idėjos ir požiūris šaliai bei visuomenei?

Tyrimo tikslas

Išanalizuoti skirtingas nuomones apie liberalizmo teorijas ir idėjas.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti liberalizmo požiūrį, skelbiamas idėjas ir teorijas;
 2. Išsiaiškinti liberalizmo žymiausius šalininkus;
 3. Išsiaiškinti liberalizmo privalumus ir trūkumus;
 4. Išsiaiškinti liberalizmo šalininkų pažiūrį į skelbiamas laisvės ir lygybės idėjas.

Tyrimo metodai

Mokslinės informacijos analizė


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. LIBERALIZMO YPATUMAI4
 • II. ŽYMIAUSI IDEOLOGIJOS ŠALININKAI4
 • III. LIBERALAUS MĄSTYMO PRADŽIA4
 • IV. VALSTYBĖS VAIDMUO LIBERALIZMO AKIMIS5
 • 4.1 ADAMO SMITHO POŽIŪRIS Į VALSTYBĘ5
 • 4.2 “TREČIASIS KELIAS“6
 • V. LAISSEZ – FAIRE PRINCIPAS6
 • VI. „NEMATOMOS RANKOS“ PRINCIPAS6
 • VII. DARBAS7
 • 6.1 DARBO PASIDALIJIMAS7
 • 6.1.1 Darbo pasidalijimas pagal Platoną7
 • 6.2 DARBO UŽMOKESTIS8
 • 6.2.1 Veiksniai, darantys įtaką darbo užmokesčiui8
 • VIII. PINIGAI9
 • 7.1 FIKSUOTAS KURSAS9
 • 7.2 VALSTYBĖS VAIDMUO9
 • IX. MERKANTILIZMAS10
 • X. LAISVĖ10
 • 10.1 AUTONOMIJA11
 • 10.2 EKONOMINĖ LAISVĖ12
 • 10.3 LAISVĖS NEIGIAMA PUSĖ12
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI (REKOMENDACIJOS)13

Reziumė

Autorius
baltu
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai