Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus analizė, išlaikymo priteisimo klausimai

30 psl. / 8739 žod.

Ištrauka

Šeima tai didžiausia vertybė kiekvienam žmogui, o ypač vaikams. Šeima vaikui, tai aplinka kurioje jis auga ir mokosi gyventi. Mūsų valstybės požiūris į šeimą yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje "Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę".
Pasirinktoje kursinio darbo temoje „Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus analizė, išlaikymo priteisimo klausimai“, pasistengsiu atskleisti tėvų pareigą materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus, šio išlaikymo dydį, formą ir tvarką, kadangi šis klausimas yra aktualiausias sprendžiant tėvų ginčus dėl vaiko išlaikymo. Taip pat šiame darbe apžvelgiama ir nepilnamečių išlaikymas, valstybės išlaikomi vaikai bei tėvų valdžios pabaiga.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus.
Kursinio darbo objektas – materialios tėvų pareigos.
Kursinio darbo uždaviniai:
1.Apibendrinti tėvų pareigas.
2. Išanalizuoti vaikų išlaikymo priteisimą..
3. Pateikti išsamias šio darbo išvadas.

Kursinis darbas rašytas naudojantis aprašomuoju metodu. Šiuo metodu darbe plačiau analizuojamos keturios dalys. Pirmoji yra „Tėvų teisės ir pareigos“, kurioje bendrai nagrinėjama tėvų pareigosir teisės savo vaikams. Antroji dalis atskleidžią kursinio darbo temą ir joje nagrinėjama tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus, susitarimas dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, taip pat analizuojama ir pilnamečių vaikų išlaikymas. Trečioji dalis nagrinėja išlaikymo priteisimą, jo momentą, formą, bei dydį. Taip pat nagrinėjamas ir išlaikymo panaudojimas, bei mūsų valstybės išlaikomi vaikai.
Paskutinėjė, ketvitojoje dalyje yra aptariama tėvų valdžios ir pareigų pabaiga.

Dėl mažesnės apimties šis kursinis darbas prieinamas už referato kainą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS4
 • 2.TĖVŲ PAREIGA MATERIALIAI IŠLAIKYTI NEPILNAMEČIUS VAIKUS5
 • 2.1. Tėvų susitarimas dėl nepilnamečių išlaikymo6
 • 2.2. Pilnamečių vaikų išlaikymas7
 • 3. IŠLAIKYMO PRITEISIMAS10
 • 3.1. Išlaikymo priteisimo momentas11
 • 3.2. Išlaikymo forma ir dydis11
 • 3.3. Išlaikymo naudojimas13
 • 3.4. Valstybės išlaikomi vaikai13
 • 4. TĖVŲ VALDŽIOS IR PAREIGŲ PABAIGA15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19

Reziumė

Autorius
zuzenka
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

Teisė Kursinis darbas 2012 m. vaida
Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės, teisių ir jo interesų politikos sistema. Statistikos duomenimis,...

Teisės savarankiškas darbas

Teisė Paruoštukė 2013 m. jusstia
Savarankiškas darbo teisės darbas. Klausymai ir atsakymai. 1 variantas. Atsakymai į klausimus išsamūs. darbas įvertintas aukštu balu.