Mokesčių ir muitų administratoriaus teisinis statusas

13 psl. / 1671 žod.

Ištrauka

Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis ir jos egzistavimo priemonė yra mokesčiai. Mokesčiai turi būti administruojami veiksmingai, kad užtikrintų mokestinių pajamų surinkimą, patiriant kuo mažiau išlaidų. Mokesčių administravimas vykdomas per specialias procedūras – mokesčių administratoriaus (mokesčių administratorius – tai už mokesčių administravimą atsakinga valstybės įstaiga ar institucija, turinti įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių administravimo srityje) veiksmus , atliekamus, įgyvendinant jo funkcijas, taip pat mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo veiksmus, atliekamus vykdant pareigas ir naudojantis teisėmis, nustatytomis mokesčių įstatymuose. Lietuvoje mokesčių administravimą vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija.

Darbo tikslai:

1. Apibūdinti mokeščių administratoriaus teises.
2. Apibūdinti mokesčių administratoriaus pareigas.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti išnagrinėtas mokeščių administratoriaus teises ir pareigas.
2. Išspręsti pateiktą uždavinį.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. MOKĖSČIŲ ADMINISTRATORIAUS TEISĖS4
  • 2 .MOKĖSČIŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGOS9
  • UŽDAVINYS11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
zuzenka
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Užsieniečių teisinis statusas Lietuvoje

Teisė Prezentacija odesa
Asmens teisinis statusas apima žmogaus teisių, laisvių, teisėtų interesų ir pareigų visumą, kuri yra numatyta įstatymų principuose ir normose. Užsieniečiais vadinami užsienio valstybės...

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Teisė Diplominis darbas 2012 m. egleko
Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje galios neturi, todėl galima teigti, kad Lietuvos Respublikoje,...

Seimo nario teisinis statusas

Teisė Kursinis darbas 2016 m. beloved
Temos aktualumas. Turbūt niekas negalėtų paneigti, jog kone kasdien regime, girdime naujienas apie Seimo narių darbą, pasisakymus, nusižengimus ir kitokią veiklą, kurią esame...