Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

14 psl. / žod.

Ištrauka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga. Žmogus yra universalus visuomeninis elementas, turintis sąmonę, pasaulėžiūrą, galintis kalbėti. Jis gali dirbti, mąstyti, kaupti žinias ir patyrimą. Su tokiomis savybėmis, žmogus sugeba įvairiais būdais veikti aplinką, išgauti iš gamtos jam reikalingas medžiagas ir pritaikyti jas savo poreikiams tenkinti.
Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame bene ryškiausiai atsiskleidžia šio pereinamojo laikotarpio socialinis ekonominis vyksmas ir prieštaravimai. Darbo rinka yra laisvos rinkos ekonomikos rezultatas. Ji yra visur, kur yra rinkos ekonomikos santykiai, o suprantamiausia jos forma reiškia darbo vietų pasiūlos ir paklausos santykius bei jų sureguliavimą. Priklausomai nuo darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykio, darbo rinka gali būti: perteklinė, deficitinė, nulinė.
Šiame darbe aptarsime ir stengsimės išnagrinėti darbo rinką, rinkos situaciją, politiką, ypatybes, rinkos struktūrą, darbo pasiūlą bei paklausą, taip pat ir nedarbą Lietuvoje.

Darbo tikslai:

1. Apibūdinti darbo rinką Lietuvoje;
2. Išnagrinėti darbo rinkos struktūra, darbo pasiūlą ir paklausą;
3. Aptarti nedarbą ir jo didėjimo priežastis.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti informaciją apie darbo rinką, jos situaciją, ypatybes, politiką;
2. Išnagrinėti darbo rinkos stuktūrą;
3. Detalizuoti nedarbo priežastis Lietuvoje.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.DARBO RINKA4
 • 1.1.Darbo rinkos situacijos4
 • 1.2.Darbo rinkos politika4
 • 1.3.Darbo rinkos ypatybės5
 • 2.LIETUVOS DARBO RINKOS STRUKTŪRA6
 • 3.DARBO PASIŪLA8
 • 4.DARBO PAKLAUSA10
 • 4.1.Darbo pasiūlos ir paklausos pusiausvyra11
 • 5.NEDARBAS IR JO DIDĖJIMO PRIEŽASTYS LIETUVOJE12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
zuzenka
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 3, 2012
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. julitaite
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių...

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Ekonomika Referatas 2013 m. lilijana
Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame bene ryškiausiai atsiskleidžia šio pereinamojo laikotarpio socialinis...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2012 m. margaa
Referatas atskleidžia didžiausias darbo rinkos problemas Lietuvoje, nagrinėja jų pasekmes. Tai išsamus tyrimas, pateiktas su vaizdžiais grafikais, leidžiančiais dar geriau suprasti pateiktą informaciją....

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. linakla
Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos sudėtinė dalis, kurioje atsispindi ekonominės, socialinės, politinės ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

Darbo rinkos prognozavimas Švedijos šalyje

Ekonomika Referatas 2016 m. goldenfishdigger
Švedija turi tris atsakingas institucijas už darbo rinkos prognozes: Centralbyrå - Švedijos statistikos departamentą (ŠSD), Nacionalinė darbo rinkos tarnyba (NDRT) ir Konjukturinstitutet  -...

Žmogiškųjų išteklių konspektas

Ekonomika Konspektas 2017 m. norgaile
Konspektas pateikiamas klausimų ir atsakymų principu, kurie skirti susipažinti su žmogiškųjų išteklių programa ir gerai pasiruošti šio dalyko egzaminui.