Atskirų Lietuvos makroekonominių rodiklių analizė

9 psl. / 1508 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Makroekonomika – mokslas, tiriantis ekonomiką kaip visumą, jos funkcionavimo principus. Jos elementai grupuojami į visumą, atspindinčią ekonominės veiklos rezultatus (dažniausiai per metus). Valstybės ekonomikos sistemos būklę įvertinti padeda pagrindiniai makroekonomikos rodikliai todėl ekonominė politika, vertindama ekonominius reiškinius, ir taikydama įvairias vyriausybės ekonomines priemones, remiasi makroekonomikos specialistų pagalba.

Bendriausiu ekonomiką ir jos raidą apibūdinančiu rodikliu pripažįstamas BVP – tai per tam tikrą laikotarpį šalyje sukurtų visų baigtinių prekių ir paslaugų vertė rinkos kainomis. Šalis, kuri sugeba didinti BVP, susikuria sąlygas pagerinti savo piliečių gyvenimo lygį, padaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas. BVP gali būti apskaičiuojamas trimis metodais: pajamų, išlaidų ir gamybos.

Tikslas – išanalizuoti atskirus Lietuvos makroekonominius rodiklius.

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti bendro vidaus produkto (BVP) kitimą nuo 2013 iki 2017 metų.
  2. Išanalizuoti, kaip kito BVP, tenkantis 1-am šalies gyventojui eurais per 2013 – 2017 metus.
  3. Išanalizuoti nuolatinį gyventojų skaičiaus metų pradžioje procentinį kitimą 2011 – 2018 metais.
  4. Išanalizuoti, koks yra vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis eurais šalies ūkyje su ĮI 2011-2017 metais, bei koks yra jo realusis procentinis indeksas, lyginant su praėjusiais metais.
  5. Išanalizuoti registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį procentais visoje Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje ir Alytaus apskrityje 2013 – 2017 metais.


Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 19, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai