UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ palyginimas

23 psl. / 4700 žod.

Ištrauka

Darbo objektas – logistines paslaugas teikiančių įmonių – UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ palyginimas ir analizė.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ veiklos ypatumus.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti UAB „Itella Logistics“ veiklą, jos specifiką.
 2. Išanalizuoti AB „LTG Cargo“ veiklą, jos specifiką.
 3. Atlikti UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ palyginamąją analizę.
 4. Sužinoti keleivių ir jų bagažo pervežimo taisyklių teorinius ypatumus.

Darbo metodai:

 • 1) Mokslinės ir publicistinės literatūros analizė.
 • 2) UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ viešai prieinamų dokumentų, duomenų analizė.

Turinys

 • ĮVADAS.3
 • UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ palyginimas IR analizė4
 • 1.1. UAB „Itella Logistics“ veiklos charakteristika.4
 • 1.1.1. UAB „Itella Logistics“ istorija.7
 • 1.1.2. UAB „Itella Logistics“ organizacinė valdymo struktūra ir funkcijos.8
 • 1.2. AB „LTG Cargo“ veiklos charakteristika.8
 • 1.2.1. AB „LTG Cargo“ istorija.10
 • 1.2.2. AB „LTG Cargo“ steigėjai ir nuosavybės forma.10
 • 1.2.3. AB „LTG Cargo“ organizacinė valdymo struktūra ir funkcijos.11
 • 1.3. UAB „Itella Logistics“ ir AB „LTG Cargo“ lyginamoji analizė.13
 • 1.3.1. Įmonių teikiamų paslaugų palyginimas.13
 • 1.3.2. Įmonių veiklos pelningumo palyginimas.14
 • 1.3.3. Įmonių darbuotojų skaičiaus palyginimas.15
 • KELEIVIŲ IR JŲ BAGAŽO PERVEŽIMO TAISYKLĖS.16
 • 2.1. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės.16
 • 2.2. Ekipažo teisės ir pareigos.17
 • 2.3. Keleivio teisės ir pareigos.18
 • IŠVADOS.20
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.22

Literatūros sąrašas

 1. AB „LTG Cargo“ ataskaita. [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetą: https://lvk.lt/wp-content/uploads/2020/08/LTG-Cargo.pdf
 2. AB „LTG Cargo“ darbuotojų skaičius. [žiūrėta 2020-09-17]. Prieiga per internetą:

https://atvira.sodra.lt/imones/detaliai/index.html?code=3365580

 1. AB „LTG Cargo“ istorija, (2020). [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą: https://rekvizitai.vz.lt/imone/lg_cargo/
 2. AB „LTG Cargo“ įstatai (2020). [žiūrėta 2020-09-19]. Prieiga per internetą:

https://cargo.litrail.lt/documents/10291/7977335/LTG+Cargo+%C4%AFstatai.pdf/f8504d16-60c5-4936-8c0c-460f38cdf32e?version=1.0

 1. AB „LTG Cargo“ krovinių, siuntų gabenimo skaičius. [žiūrėta 2020-09-19]. Prieiga per internetą: https://www.vz.lt/transportas-logistika/2020/09/10/ltg-cargo-rugpjuti-augino-grudai-ir-baltarusiski-kroviniai
 2. AB „LTG Cargo“ metinis pranešimas, (2019). [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą: https://lvk.lt/wp-content/uploads/2020/08/LTG-Cargo.pdf
 3. Apie AB „LTG Cargo“, (2020). [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą:

http://cargo.litrail.lt/kroviniu-vezimo-direkcija

 1. Apie UAB „Itella Logistics“. [žiūrėta 2020-09-14]. Prieiga per internetą: http://www.itella.lt
 2. Apie UAB „Itella Logistics“ teikiamas paslaugas. [žiūrėta 2020-09-14]. Prieiga per internetą: https://rekvizitai.vz.lt/imone/itella_logistics/
 3. Įmonės UAB „Itella Logistics“ istorija. [žiūrėta 2020-09-13]. Prieiga per internetą:

https://rekvizitai.vz.lt/imone/itella_logistics/juridinis-asmuo/

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymas „Dėl keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3-223 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. rugpjūčio 2 d.). [žiūrėta 2020-09-19]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396775/asr
 2. UAB „Itella Logistics“ . [žiūrėta 2020-09-19]. Prieiga per internetą: https://itella.lt/
 3. UAB „Itella Logistics“ apyvarta. [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetą: https://rekvizitai.vz.lt/imone/itella_logistics/apyvarta/
 4. UAB „Itella Logistics“ darbuotojų skaičius. [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą:

https://itella.lt/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/20200817162003144.pdf


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 7, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Transporto įmonių palyginimas

Logistika Prezentacija 2014 m. saulyteaa
Tai skaidrės, kuriose palyginau dvi transporto kompanijas tai „ UAB Daimanta – Girteka “ PALYGINIMAS.