Gyventojų skaičius ir jo kitimo tendencijos Lietuvoje 2015-2018 m.

16 psl. / 2878 žod.

Ištrauka

Vienas ryškiausių šiandieninės Lietuvos visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugusi gyventojų skaičius kaita. Globalizacija, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir įstojimas į Europos sąjungą stipriai įtakojo Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčius. Nors pasaulio mastu Lietuvoje vykstanti gyventojų skaičiaus kaita neatrodo ypač didelė ir kelianti pavojų šalies ekonomikai ir socialinei raidai, nacionaliniu mastu ši tendencija reikšmingai veikia šalies demografinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius procesus.

Pagal J. Griciūtė, gyventojai – pagrindinis bet kokio ūkio pagrindas. Valstybės esama situacija ir jos vystymasis nustatomas remiantis jos kiekybinės ir kokybinės gyventojų sudėtis, jų darbiniais ir kūrybiniais sugebėjimais. Gyventojų skaičius yra vienas iš pagrindinių rodiklių, pagal kuriuos sprendžiama apie vietovės dydį, ekonomines, socialines, funkcines ir kitas galimybes. Lietuvoje gyventojų skaičius yra linkęs mažėti ir tai kenkia pačiai valstybei bei jos ekonomikai. Lietuvos demografinė raida per pastarąjį ketvirtį amžiaus keitėsi labai intensyviai. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio pradžios kardinaliai ir neigiamai pasikeitė gyventojų amžiaus struktūra ir visi pagrindiniai demografiniai procesai. Šių procesų pokyčiai, jau daugiau nei du dešimtmečius lemdami spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą ir keisdami jų amžiaus struktūrą, kuria pamatines prielaidas sparčiam demografiniam nykimui iki šio amžiaus vidurio ir net tolimesnėje perspektyvoje.

Tyrimo objektas: Lietuvos gyventojų skaičius.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti Lietuvos gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas, naudojant mokslinę literatūrą ir statistinius duomenis.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti gyventojų kategorijas bei gyventojų kaitos sampratą.
 2. Identifikuoti Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos procesą įtakojančius veiksnius.
 3. Atlikti gyventojų skaičiaus pokyčių analizę 2015– 2018 m.

Tyrimo metodai ir priemonės: mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas, statistinių duomenų grupavimas ir lyginimas, grafinis duomenų vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • GYVENTOJŲ KATEGORIJOS IR GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITOS SAMPRATA TEORINIU ASPEKTU5
 • 1.1. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos samprata6
 • 1.2.Gyventojų skaičiaus kaitą lemiantys veiksniai Lietuvoje8
 • GYVENTOJŲ SKAIČIAUS ANALIZĖ LIETUVOJE10
 • IŠVADOS15
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS16

Literatūros sąrašas


 1. E. Kriaučiūnas (2012m) „Gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos Rytų Lietuvoje: Vilniaus kontekstas“;

 2. S. Stanaitis, A. Stanaitis (2013m) „Lietuvos miestų ir jų gyventojų skaičiaus bei struktūros kaita nepriklausomybės metais“;

 3. Jurgita Griciūtė „ Lietuvos didžiųjų miestų darbo ištekliai“. Žiūrėta 2019-05-11 internete file:///C:/Users/rumba/OneDrive/Stalinis%20kompiuteris/KU_Jurgita_Griciute.pdf;

 4. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (2019). Lietuvos ekonomikos raidos scenarijus 2019-2022m. Žiūrėta 2019-05-11 internete: file:///C:/Users/rumba/OneDrive/Stalinis%20kompiuteris/ERS_aprasymas_2019_kovas.pdf;

 5. L. Stiurtevan. (2014m) „The new district of columbia: what population growth and demographic change mean for the city“;

 6. Lietuvos Statistikos departamento duomenys. Žiūrėta 2019-05-11 internete: L. Stiurtevan. (2014m) „The new district of columbia: what population growth and demographic change mean for the city“;


Reziumė

Autorius
rumbauskaitė
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 9, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Lietuvos gyventojų skaičius

Ekonomika Tyrimas 2012 m. baltojipuga
Nuolat vykstanti Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita yra labai svarbus rodiklis, turintis įtakos šalies socialiniai, kultūrinei, o taip pat ir ekonominei aplinkai. Didžiausią įtaką...

Bedarbių skaičiaus kitimas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2016 m. ingridvis
Ekonometrijos darbas, atliktas naudojant eViews programą, analizuojamas bedarbių skaičiaus kitimas Lietuvoje. Atliekama preliminari stebinių analizė, sudaromos sklaidos, stačiakampės diagramos, randamos išskirtys, skaitinės charakteristikos,...