Energijos poreikių prognozavimo metodai

18 psl. / 3857 žod.

Ištrauka

Anksčiau dauguma elektros energetikos įmonių buvo valstybinės, todėl elektros kainos buvo reguliuojamos tiesioginėmis teisės normomis. Tačiau sparčiai besivystančios technologijos sudarė galimybę atsirasti konkurencijai elektros energetikoje. Šiais laikais elektros rinkos teisinis reguliavimas kitoks ir turi keletą skirtumų lyginant su anskčiau. Vienas iš jų yra užtikrinti efektyvų elektros energijos rinkos funkcionavimą, sukuriant energetikos įmonių tarpusavio konkurenciją. Tikslas sukurti konkurenciją iš esmės pakeitė elektros energetikos sektoriaus pačią tą struktūrą. Buvo atskirtos veiklos, tokios kaip elektros energijos gamyba ir tiekimas, kuriose yra visos sąlygos konkurencijai atsirasti, nuo elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklų. Atsirado elektros energijos konkurencija, kurioje elektros energijos gamintojai ir tiekėjai pradėjo prekiauti elektros energija, o kainų dydį reguliuoja pati rinka. Elektros energijos vartotojams laipsniškai suteikiama galimybė pasirinkti elektros energijos tiekėją.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • Elektros energijos kainos reglamentavimas3
 • LR energetikos įstatymas3
 • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija3
 • LR elektros energetikos įstatymas4
 • Kainos nustatymo metodika7
 •    5.1 Dėl elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo9
 • Elektros sąnaudų apskaitos modelis12
 • Tarifo struktūra13
 • Tiekėjo pasirinkimas14
 • Iš ko susideda elektros rinkos kaina?15
 • Kas yra VIAP?15
 •    10.1 Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašas ir jų teikėjai16
 • Išvados17
 • Literatūra ir šaltiniai18
 •  

Literatūros sąrašas

 1. LR elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC08E3DADC14 [Žiūrėta 2020-11-05]

 1. ESO elektros kainos ir tarifai:

https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/tarifai-kainos-atsiskaitymas-ir-skolos/persiuntimo-paslaugu-kainos-2020_2157.html [Žiūrėta 2020-11-05]

 1. Elektros energijos tarifai ir kainų ribos:

https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2019-metai/2019-lapkritis/2019-11-28/patvirtinti-2020-m-elektros-energijos-tarifai-buitiniams-vartotojams.aspx [Žiūrėta 2020-11-05]

 1. Informacija apie VIAP:

http://www.energetikosabc.lt/lt/elektra/kas-yra-viesuosius-interesus-atitinkancios-paslaugos/36 [Žiūrėta 2020-11-05]

 1. Informacija apie tiekėjo pasirinkimą:

https://pasirinkitetiekeja.lt/ [Žiūrėta 2020-11-05]


Reziumė

Autorius
rrokkix
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti rekurentinius tiesinio trendo modelius, t.y. Holto...

Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas

Ekonomika Kursinis darbas 2013 m. student
Ekonometrija apjungia teorinius rezultatus, metodus, modelius skirtus suteikti konkrečias skaitines reikšmes ekonominiams reiškiniams naudojantis: ekonomikos teorija, ekonometrine statistika, matematiniais statistiniais metodais. Regresinėje analizėje...

Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas dovilijus
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas....

Statistinių duomenų prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas 2010 m. rasa13
Laboratorinis darbas atliekamas su Microsoft Excel programiniu paketu. Užduotis: Atlikti bedarbių skaičiaus prognozę 2 ateinantiems metams pagal pateiktos lentelės duomenis.