Europos Sąjungos poveikis Lietuvos viešajam administravimui

14 psl. / 2955 žod.

Ištrauka

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip politiniai organizuoto socialinio junginio, uždaviniai ir yra tenkinti bendruosius žmonių – to socialinio junginio narių – reikalus, rūpintis jų bendrais interesais. Kadangi valstybės uždavinių daugėja, jiems įgyvendinti valstybei tenka organizuoti daugiau naujų viešųjų tarnybų.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę iškilo labai svarbus reikalas kurti valstybę, kuri būtų orientuota į demokratinės visuomenės poreikius, nepriklausomai nuo kitų valstybių tvarkytų visus savo vidaus ir užsienio reikalus. Tam reikalingos gilios viešojo administravimo, kuris aiškina valstybės ar valdymo turinį, mokslo žinios. Todėl Lietuvoje šiuo metu daug dėmesio skiriama šiam mokslo dalykui.


Turinys

 • Įvadas3
 • Viešojo administravimo apibūdinimas4
 • Apie Europos Sąjungą6
 • Viešasis administravimas Lietuvoje7
 • Viešasis administravimas Europos Sąjungoje8
 • Europos Sąjungos poveikis Lietuvos viešajam administravimui10
 • Pasiekimai12
 • Išvados13
 • Naudota literatūra14

Literatūros sąrašas


 1. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Sud. Krupavičius A.., Lukošaitis A. Kaunas, Poligrafija ir informatika, 2004

 2. LR Viešojo administravimo įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr. 60-1945.

 3. Bakaveckas A. Viešasis administravimas: samprata, teisinis aspektas ir problemos. Jurisprudencija. Mokslo darbai, t.21(13), Vilnius, 2001.

 4. Melnikas B. Aktualios viešojo administravimo teorijos problemos ir perspektyvios jų tyrimų kryptys. Viešasis administravimas. Kauno technologijos universitetas. Kaunas, 1999.

 5. http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_lt.htm

 6. http://www.livadis.lt/

 7. http://www.euractiv.lt/lt/straipsnis/287/tiriamas-lietuvos-integracijos-i-es-poveikis-viesajam-salies-administravimui

 8. http://ec.europa.eu/civil_service/audience/nat_admin/epan_lt.htm


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Įvadas į viešąjį administravimą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. camel
Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir...

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2012 m. ingute
Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais Platonas veikale „Valstybė“ parašė, kad kiekvienoje valstybėje turi...

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Viešasis administravimas Prezentacija s1ndrute
Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame sektoriuje strateginis planavimas yra teisiškai reglamentuotas ir formalizuotas...