Žmogiškųjų išteklių valdymas švietimo įstaigose

13 psl. / 2833 žod.

Ištrauka

Šiandieninė šalies ir pasaulio visuomenės gyvenimo situacija reikalauja nuolatinės mokyklų veiklos kaitos, kuri užtikrintų mokslo pažangą, atlieptų kiekvieno žmogaus poreikį įgyti pačias naujausias žinias ir įgūdžius, užtikrinančius darbo rinkos poreikius. Tokiame kontekste naujai suprantama švietimo įstaigos vadybininko paskirtis – vadovai skatinami keisti savo veiklos stilių: gebėti dirbti komandoje, priimti švietimo įstaigos kaitai reikšmingus sprendimus, atlikti įvairias papildomas užduotis, veiksmingai bendrauti, stebėti ir vertinti išorės ir vidaus aplinką, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, siekti efektyvios veiklos ir kt. Lietuvos švietimo plėtotės strateginėse nuostatose

pabrėžiama, kad „švietimo atsakas į sparčios kaitos iššūkį – jo struktūrinis persitvarkymas, atsivėrimas gyvenimo praktikai, atvirų formų, leidžiančių mokytis visą gyvenimą kiekvienam visuomenės nariui, išplėtojimas, sykiu – asmens gebėjimų bei įgūdžių nuolat mokytis ir veikti kaitos sąlygomis ugdymas“ (Švietimo gairės, 2002:26). Kiekviena ugdymo institucija yra unikali, todėl kaitos procesai kiekvienoje iš jų vyksta skirtingai. Sunku būtų rasti tokį veiklos modelį, kuris vienu metu tiktų visoms institucijoms. Šiandien suvokiama kokybės vadyba įpareigoja švietimo institucijas kelti tikslus, kurių įgyvendinimo laipsnis traktuojamas kaip veiklos kokybė. Švietimo organizatoriai turi atsižvelgti į ateities pasaulį, kuriame teks gyventi ir dirbti dabartiniams mokiniams. Pasaulyje nuolat vyksta pokyčių, todėl neabejotina, kad mokykla turi rengti pilietį, gebantį išsaugoti fundamentines vertybes ir lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių. Efektyvus pokyčių valdymas susijęs su atskirų ar visų institucijos narių tobulinimu.


Turinys

 • Įvadas                                                                         3
 • Žmonių išteklių valdymo proceso samprata                                     4
 • Žmonių išteklių planavimas                                                  4
 • Verbavimas                                                                           6
 • Atranka                                                                                  7
 • Mokymas ir tobulinimas                                                                   8
 • Veiklos vertinimas                                                                9
 • Socializacija                                                                          10
 • Pareigų paaukštinimai, perkėlimai, pareigų pažeminimai ir atleidimai                   11
 • Išvados                                                                                   13
 • Naudota literatūra                                                                 14
 •  

Literatūros sąrašas


 1. Paskaitų medžiaga

 2. Algimantas Sakalas „Personalo vadyba“

 3. Irena Bakanauskienė „Personalo valdymas“

 4. Asta Stankevičienė, Liudmila Lobanova „Personalo vadyba organizacijos sistemoje“

 5. http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/12/175.pdf

 6. http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2007/4/105-117.pdf

 7. http://www.e-library.lt/resursai/Mokslai/Kolegijos/KSMK/KSMK_mokomoji_medziaga_verslininkams.pdf


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Lietuvos švietimo koncepcija

Edukologija Referatas 2011 m. ganesas
Lietuvoje švietimas užima tikrai svarbią padėtį. Švietimo formavimasis Lietuvoje apima pagrindinius Lietuvos švietimo istorijos raidos etapus nuo pirmųjų mokyklų atsiradimo XIV a. pab....

Japonijos ir Indijos švietimo sistemos

Edukologija Referatas 2010 m. nijole40
Japonija –salų valstybė, išsidėsčiusi palei Azijos Ramiojo vandenyno pakrantę.Vardas verčiamas kaip “Tekančios Saulės šalis”.Valstybinė kalba - japonų kalba ir jos tarmės,...