Ugdymo kokybės pamokoje vertinimas

10 psl. / 1580 žod.

Ištrauka

Ugdymas – socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas sąveikauja su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymo esmę daugelis tyrinėtojų aiškina skirtingai, kadangi laikomasi skirtingų filosofinių, psichologinių, sociokultūrinių koncepcijų. Vieni akcentuoja ugdytojo veiklą, vienkryptį veikimą į ugdytinį, kiti – dvikryptį veikimą. Todėl ugdymas nagrinėjamas įvairiais aspektais – kaip sąveika, kaip bendravimas, kaip santykiavimas, kaip veikla, kaip valdymas ir pan. Visi požiūriai į ugdymą, nors ir skirtingi, tačiau iš esmės yra teisingi, nes atspindi ugdymo tikrovę.

Galima išskirti šiuos bendruosius ugdymo klausimus:

Ugdymo tikrovė ir jos pažinimas – ugdymo samprata, ugdymo tikrovė, ugdymo tikrovė ir jos apibūdinimas kategorinėmis sąvokomis (procesinėmis ir neprocesinėmis), mokslinis ugdymo tikrovės pažinimas (racionalistinis, empirinis, fenomenologinis, praktinis ir kt.);

Ugdymo tikslai ir uždaviniai – tiesioginiai ir netiesioginiai ugdymo tikslai, bendrieji ir galutiniai ugdymo tikslai; psichinio lavinimo, socialinio auklėjimo, kultūrinio lavinimo, dvasinio auklėjimo ir kt. uždaviniai;

Ugdytinio charakteristika – bendroji ir amžiaus tarpsnių charakteristika ir kt.;

Ugdytojo charakteristika – bendroji charakteristika, pedagoginis pašaukimas, pedagogo priedermės, pedagoginio darbo ypatumai, pedagoginė kultūra ir pedagoginiai gebėjimai, pedagoginė dora ir kt.;

Mokyklos gyvenimas ir ugdytinio saviraiška.


Turinys

 • Įvadas3
 • Ugdymo samprata4
 • Ugdymo kokybės samprata5
 • Ugdymo pamokoje kokybės vertinimas6
 • Išvados9
 • Literatūra10

Literatūros sąrašas


 1. Bitinas B., Ugdymos filosofijos pagrindai. V., 1996

 2. Šalkauskis S. Pedagoginiai raštai. Kaunas, 1992

 3. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/vertinimas/failai/Vertinimas%20ugdant.pdf

 4. http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/Geros%20pamokos%20receptai.pdf

 5. http://www.pprc.lt/metodineveikla/naujienos/Ugdymo_kokybes_samprata_ir_kokybes_problemos.pdf


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Ugdymas ir socializacija

Edukologija Referatas 2010 m. siekiantipazinti
Remiantis dokumentų analize, darbe pateikiamas Montessori, Suzuki, Valdorfo, Jėzuitų sistemų analizė ir palyginimas