Organinių atliekų utilizavimo technologija

15 psl. / 2658 žod.

Ištrauka

Atliekos yra aktualus aplinkos, socialinis ir ekonominis klausimas. Dėl sparčiai besivystančių technologijų, pramonės, didėjančių gyventojų poreikių bei visuomenėje sąmoningai skatinamo vartotojiškumo susidaro didžiuliai kiekiai atliekų. Nes visa, kas pagaminama, parduodama, suvartojama, anksčiau ar vėliau tampa jomis.

Atliekų tvarkymo politika siekia sumažinti atliekų žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai, bei padidinti Europos resursų efektyvumą. Teisingas atliekų tvarkymas yra pagrindinis elementas, užtikrinantis resursų panaudojimo efektyvumą ir tvarų Europos ekonomikos augimą. Ilgalaikis šios politikos tikslas yra paversti Europą perdirbančia visuomene, vengiančia atliekų susidarymo ir neišvengiamai susidarančias atliekas panaudojančią kaip resursus visur kur įmanoma ir tokiu būdu minimizuoti gamtinių resursų išgavimą.

Ar panaudotos antrą kartą, ar sudegintos, ar palaidotos sąvartyne, komunalinės ir industrinės atliekos lemia finansinius ir aplinkosauginius nuostolius. Todėl atliekos privalo būti surinktos, išrūšiuotos ir sutvarkytos, taip garantuojant ne tik kaštų taupymą, šiltnamio dujų emisijų ir oro, žemės bei vandens taršos mažinimą.

Šio darbo tikslas: parengti organinių atliekų utilizavimo technologiją.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1 Atliekų poveikis aplinkai
 • 2 Atliekų utilizavimas
 • 3 Bulvių atliekų utilizavimo technologija – kompostavimas
 • 3.1 Kompostavimas
 • 3.2 Kompostavimo parametrai
 • 4 Aerobinis ir anaerobinis perdirbimas, atliekų mišinio sudarymas
 • 4.1 Aerobinis biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas
 • 4.2 Anaerobinis kompostavimas
 • 4.3 Atliekų mišinio sudarymas
 • 5 SKAIČIAVIMAI
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 •  

Literatūros sąrašas


 1. VILDA GRYBAUSKIENĖ. 2008. Pažeistos teritorijos ir sąvartynai. Mokomoji knyga. Kaunas, Ardiva.

 2. KAROLINA GVILDIENĖ. 2016. Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams. Daktaro disertacija.

 3. T. BEFFA, F. STAIB, J. LOTT FISCHER, P.F. LYON, P. GUMOWSKI, O. E. MARFENINA, S. DUNOYER-GEINDRE, F. GEORGEN, R. ROCH-SUSUKI, L. GALLAZ AND J. P. LATGÉ. 1998. Mycological control and surveillance of biological waste and compost. Medical Mycology.

 4. Prieiga per internetą: https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Mokslas_mokymas_ir_konsultavimas/Moksliniu_tyrimu_ir_taikomosios_veiklos_darbu_galutines_ataskaitos/0darbasKompostoataskaita2011.pdf

 5. Prieiga per internetą: http://www.dg.su.lt/uploads/files/2018%2004%2016%20Žalioji%20olimpiada_metodinė%20medžiaga.pdf


Reziumė

Autorius
just0
Tipas
Referatas
Dalykas
Maisto technologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Kefyro gamybos technologija

Maisto technologija Referatas 2013 m. inga kononovaite
Kefyras – fermentuotas pieno gėrimas, kurį sugalvojo Kaukazo srities piemenys, pastebėję, kad šviežias pienas, laikomas odiniuose maišeliuose, rūgsta, ir virsta visai kitu gėrimu....

Cukrinės konditerijos gaminių technologija

Maisto technologija Referatas inga kononovaite
Karamelės formavimas ir aušimas. Karameles masė iš tempimo mašinos arba iš minkimo transporterio patenka į voliojimo mašiną. Voliojimo mašinoje iš masės tolydžio sudaromas...

Fermentacinės gamybos technologija

Maisto technologija Referatas inga kononovaite
Fermentacinė gamyba gali būti labai įvairi, tačiau jos visų rūšių pagrindinis ir bendras procesas yra rūgimas, kuris vyksta veikiant mikroorganizmų fermentams. Skiriami du...

BOILERIS. Maisto pramonės technologija

Maisto technologija Referatas 2010 m. rasa13
Šiame darbe pasirinkome vandens tinklų šildytuvą, kuris dažniausiai vadinamas BOILERIU. Boileriais dažniausiai garu šildomas vanduo, kuris tiekiamas vartotojams patalpoms šildyti ir buities poreikiams.