Statybos sutarčių išlaidų, pajamų ir sąnaudų apskaita “Panevėžio statybos treste”

15 psl. / 2490 žod.

Ištrauka

Kiekvienos įmonės veikla ir jos rezultatai būna pavaizduoti įvairiuose apskaitos dokumentuose. Atsižvelgiant į vykdomą įmonės veikla, dokumentų sudarymo tvarka gali ženkliai kisti tarp įmonių. Pasirinkau aptarti bei detalizuoti įmonės “Panevežio statybos trestas” apskaitos sudarymo politiką.

Pasirinkta darbo tema: Statybos sutarčių išlaidų, pajamų ir sąnaudų apskaita “Panevėžio statybos treste”.

Darbo objektas: Įmonės “Panevežio statybos trestas” apskaitos politika, išlaidų, sąnaudų ir pajamų suvestinės.

Darbo tikslas: Išanalizuoti statybos sutarčių išlaidų, pajamų ir sąnaudų apskaitas “Panevežio statybos treste”.

Darbo uždaviniai:

  • 1) Informacijos analizė.
  • 2) “Panevežio statybos tresto” veiklos pristatymas.
  • 3) Išvadų pateikimas, remiantis darbo rezultatais.

Darbo metodai: “Panevežio statybos trestas” finansinės ataskaitos, literatūra.


Literatūros sąrašas

. “Panevėžio statybos trestas” internetinė svetainė [interaktyvus] [žiūrėta 2018m. balandžio 7d.]. Prieiga per internet: www.pst.lt  1. “Finansistas” internetinė svetainė [interaktyvus] [žiūrėta 2018m. balandžio 7d.]. Prieiga per internetą: http://www.finansistas.net/islaidu-ir-pajamu-santykis.html

  2. Finansų ministerijos internetinė sveitainė [interaktyvus] [žiūrėta 2018m. balandžio 7d.]. Prieiga per internetą: <https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/12(36).pdf>

  3. Rasa Kanapickienė, Kristina Rudžionienė, Borisas Jefimovas . 2006. “Įmonių apskaita“. Kaunas.

  4. Richard Barker. 2010. On the Definitions of Income, Expenses and Profit. [interaktyvus vadovas]. [žiūrėta 2018 birželio 17d.]. Prieiga per internetą: < https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17449480.2010.511892?needAccess=true>

  5. Verslo apskaitos standartai. 2015. [interaktyvi knyga]. Prieiga per internetą: http://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2016/08/VAS-knyga-su-pakeitimais.pdf

  6. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba. Kas yra įmonės vidaus apskaitos dokumentai? [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.avnt.lt/kita/duk/apskaita/mon-s-vidaus-dokumentai/kas-yra-mon-s-vidaus-apskaitos-dokumentai/


Reziumė

Autorius
liutauras.macius
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 15, 2021
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai