Ugdymas viduramžiais

23 psl. / 7726 žod.

Ištrauka

Ieškant viduramžių pradžios, negalima jos ieškoti kokiame nors įvykyje. Antikinis gyvenimas nyko pamažu ir sykiu pamažu prasidėjo naujas gyvenimas, nauja istorija, nauja pasaulėžiūra. Bet vienas įvykis turi simbolinės reikšmės viduramžių pradžiai. 529 metais imperatorius Justinijonas uždarė antikinės filosofijos mokyklą Atėnuose ir tais pačiais metais šv. Benediktas Monte Cassino įsteigė pirmą Vakarų vienuolyną. Tokiu būdu oficialiai buvo suduotas smūgis antikinei kultūrai, nes antikinė kultūra jau buvo pasenusi savo žiniomis ir originalumu. Iš kitos pusės, šv. Benediktas pradėjo naują kultūrą. Savo asmenybe, šv. Benediktas dar yra išaugęs iš patristinio gyvenimo. Kilęs iš Sabinijos didikų, jis visą gyvenimą pasiliko aristokratas savo dvasioje ir aristokratinių bruožų įspaudė savo vienuolijai. Bet jo darbai ir jo institucija jau nebepriklausė patristikai. Jie buvo išaugę iš grynai krikščioniškųjų principų, jie buvo skirti ateičiai ir tolimesniam gyvenimui turėjo nepaprastos įtakos. „Filosofui mirštant, iškyla vienuolis", ir šitas vienuolis pradeda naują epochą — viduramžius. Kultūriniu tad atžvilgiu šeštojo šimtmečio pradžia yra sykiu ir tikroji viduramžių pradžia. Šiuo metu mes paliekame sukrikščionintą senovę, dar tebealsuojančią Hellados dvasia, ir žengiame į kitokį gyvenimą.

Teologinė mąstysena

 1. Berdiajevas vidurinius amžius yra pavadinęs „visuotinės istorijos naktimi". Šitas pavadinimas neturi nieko bendro su apšvietos istorikų ir filosofų vadinamomis viduramžių tamsybėmis. Apšvietos periodas, visą gyvenimą remdamas proto galia, buvo manęs, kad viduramžiai intelektualiniu atžvilgiu buvo tamsiausias Europos istorijos tarpsnis, tikra obskurantizmo epocha. Tokių pažiūrų esama dar ir dabar. Tuo tarpu tikrumojeviduramžiai buvo didelės dvasinės kūrybos metas. Tiesa, šitoji kūryba buvo kitokia, negu senovėje, negu rensanso metu ir negu mūsų dienomis. Bet ji buvo kūryba tikra prasme. Ji buvo nepaprastas žmogaus dvasios išsiveržimas.

Turinys

 • Įvadas.4
 • Viduramžių gyvenimo charakteristika.5
 • Pavadinimas.5
 • Teologinė mąstysena.5
 • Viduramžių ugdymo žymės.8
 • Tobulumas, kaip ugdymo tikslas.8
 • Auklėjimo pabrėžimas.8
 • Viduramžių ugdymo vaizdas.10
 • Auklėjimas šeimoje.10
 • Lavinimas mokykloje.11
 • Nenoras mokytis.11
 • Darbo lengvumas.11
 • Viduramžių ugdymo tipai13
 • Parapinės mokyklos.13
 • Atsiradimas.13
 • Uždaviniai14
 • Vienuolinės mokyklos.14
 • Pradžia.14
 • Paskirtis.15
 • Katedrinės ir koleginės mokyklos.16
 • Atsiradimas.16
 • Paskirtis.17
 • Miestinės mokyklos.18
 • Atsiradimas.18
 • Pobūdis.18
 • Universitetai20
 • Prasmė ir reikšmė.20
 • Korporacinis pobūdis.20
 • Išvados.23
 • Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai24
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

Internetinis puslapis: https://www.bernardinai.lt/2018-07-04-tiesa-apie-moksla-viduramziais/

Internetinis puslapis: https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Socialinis_ugdymas_5_priedas.pdf

Internetinis puslapis: https://www.vle.lt/Straipsnis/ugdymo-sistema-97646

Literatūra: Antanas Maceina „Pedagogikos istorija“

Literatūra: Aleksandras Ikamas „Įdomieji viduramžiai“

Literatūra: Dalia Marija Stančienė ir Juozas Žilionis „Ankstyvoji scholastika: ugdymo filosofijos metmenys“


Reziumė

Autorius
Liuci
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 20, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Viduramžiai: istorijos konspektas

Istorija Konspektas neila
1. Karolio Didžiojo imperija (Frankų imperija)• Frankų imperija susikūrė 5 a. Romos imperijos teritorijoje.• Įkūrėjas – Chlodvigas.• Jis priėmė katalikybę.

Žmogaus Gyvenimas Viduramžiais

Istorija Prezentacija tavtievs
Šeima į valdovo dvarų arimus dukart per savaitę siuntė žmogų atlikti lažo. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio su darbiniu gyvuliu bei padargais valstiečiai dirbdavo...

Viduramžiai, istorija

Istorija Konspektas 2018 m. paperplane
Patogus ir aiškus informacijos išdėstymas (lentelės pavidalu) norint greitai pasiruošti istorijos kontroliniui apie viduramžius, krikščionybę, kryžiaus žygius bei to laikmečio universitetus.

Viduramžiai

Istorija Konspektas 2022 m. Meškutis159
Ankstyvieji viduramžiai, Frankai.

Brandieji viduramžiai

Istorija Konspektas 2022 m. Meškutis159
Brandžjųjų viduramžių konspektas. Informacija iš knygų ir žinių, Yra daug iliustracijų ir vaizdingų žemėlapių. Taip pat rasite Romanikos ir Gotikos stilių palyginimus.