Ekonomika ir verslas / Apskaita

Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita UAB „Verslas“

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienos įmonės sėkmingo egzistavimo prielaida yra pardavimo pajamų gavimas, patiriant kuo mažesnes sąnaudas. Įmonės yra steigiamos tam, kad su mažiausiomis sąnaudomis uždirbtų kuo daugiau pajamų, kas įtakotų didesnį įmonės pelną. Pakankamas grynųjų pajamų, t.y. pelno, perviršis užtikrina ne tik ūkio subjekto darbuotojų, vadovų, akcininkų, bet ir klientų, tiekėjų, valstybės moralinį ir materialinį pasitenkinimą. Darbuotojai yra patenkinti gaudami vis didėjančius atlyginimus, premijas už gerus darbo rezultatus, atstovaudami sėkmingo ūkio subjekto interesams, vadovai taip pat gali didžiuotis savo vadovavimo dėka užtikrinantys įmonės ekonominį klestėjimą. Akcininkus pajamų pagausėjimas pasiekia per padidėjusias dividendų sumas. Klientai džiaugiasi palaikantys ryšius su respektabiliomis įmonėmis, tiekėjai paprastai gali tikėtis greitų atsiskaitymų, o valstybinės įstaigos patenkintos didėjančiomis mokamų mokesčių sumomis.
„Racionaliai organizuoti apskaitą įmonėje įmanoma tik visapusiškai ir nuolat studijuojant galiojančius norminius aktus apskaitos klausimais, būti susipažinusiems su įmonės veikla ir jos specifika, su vidiniais ir išoriniais informacijos vartotojais. Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonė pati pasirenka vidinę apskaitos sistemą, tačiau labai svarbu, kad ji būtų tvarkoma racionaliai bei teiktų objektyvią ir naudingą informaciją.“ ( O. Gudaitienė. Apskaitos pradmenys. 2004, p 7.).
Šiame kursiniame darbe išsamiau nagrinėsiu pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą UAB „VERSLAS“. UAB „VERSLAS“ yra prekyba užsiimanti įmonė, kuri perka prekes ir jas parduoda, taip pat užsiima šių prekių smulkiu remontu. Įmonė prekiauja bižuterija. UAB turi juridinio asmens teises. Čia savininkai už visas savo prievoles ir įsipareigojimus atsako tik įneštu į įmonę turtu.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą UAB „VERSLAS“.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą, remiantis informaciniais šaltiniais.
2. Apžvelgti UAB “VERSLAS“ apskaitą.
Tyrimo objektas: UAB “VERSLAS“.
Darbo metodai: informacinių šaltinių apžvalga.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4100 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • 1. 1. PARDAVIMO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ SAMPRATA4
 • 1. 2. Pardavimo pajamos5
 • 1. 3. Pajamų reglamentavimas6
 • 1. 4. Pardavimo pajamų apskaita7
 • 1. 5. Pardavimo sąnaudos9
 • 1. 6. Parduotų prekių savikaina9
 • 2. PARDAVIMO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA UAB „VERSLAS“11
 • 2. 1. Trumpa UAB “VERSLAS” apžvalga11
 • 2. 2. UAB „VERSLAS“ veikla12
 • IŠVADOS18
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS1
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pajamų ir sąnaudų apskaita bei analizė UAB xxx
Diplominis darbas Pajamų ir sąnaudų apskaita bei analizė UAB xxx

Dvidešimt pirmame amžiuje įmonės yra priverstos konkuruoti sudėtingomis bei nuolat besikeičiančiomis sąlygomis. Siekdamos išsilaikyti konkurencingoje [...]

Pajamų ir sąnaudų apskaitos vertinimas įmonėje
Kursinis darbas Pajamų ir sąnaudų apskaitos vertinimas įmonėje

Kiekviena įmonė imasi veiklos todėl, kad gautų kiek galima didesnę ekonominę naudą. Ji nustatoma pasitelkus [...]

UAB ,,X
Kursinis darbas UAB ,,X" pajamų ir sąnaudų apskaita

Dabar įmonės yra priverstos konkuruoti sudėtingomis bei nuolat besikeičiančiomis sąlygomis. Siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir [...]

Pelno, pajamų ar sąnaudų ekstremumų ir monotoniškumo nustatymas
Prezentacija Pelno, pajamų ar sąnaudų ekstremumų ir monotoniškumo nustatymas

Yra uždavinių sprendimo pavyzdžių. [...]

Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Kursinis darbas Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo aktualumas. Įmonėje bus gaminami 2 gaminiai:rugine ir namine duona.. Bus reikalingos patalpos, kuriose bus [...]

Pajamų apskaita
Referatas Pajamų apskaita

Pardavimų, arba kitaip tariant, pajamų už produkcijos bei paslaugų pardavimą, apimties pasikeitimas – vienas aktualiausių [...]

Pajamų ir sąnaudų įtaka pelningumui didinti UAB „Luitas“
Diplominis darbas Pajamų ir sąnaudų įtaka pelningumui didinti UAB „Luitas“

Baigiamojo darbo tema – „Pajamų ir sąnaudų įtaka pelningumui didinti UAB „Luitas“. Ji skirta įvertinti [...]

Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo tikslas: geriau įsisavinti ekonomikos dalyko temas; praktiškai pritaikyti ekonomikos dalyke įgytas žinias ir įgūdžius; geriau pasirengti egzaminui; ugdyti [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.

Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje
Referatas Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į [...]

AB ,,Lietuvos paštas' pajamų ir sąnaudų analizė
Diplominis darbas AB ,,Lietuvos paštas' pajamų ir sąnaudų analizė

Temos aktualumas. Pagrindinis įmonės tikslas yra efektyvi veikla, siekiant gauti kuo didesnes pajamas, užtikrinant racionalų [...]

Pajamų apskaita pagal tarptautinį apskaitos standartą
Kursinis darbas Pajamų apskaita pagal tarptautinį apskaitos standartą

Šio darbo esmė – atskleisti pajamų apskaitos ypatumus, remiantis tarptautiniu apskaitos standartu, reglamentuojančiu pajamas. Apskaita [...]

UAB „AUGLUVA“ sąnaudų apskaita ir analizė
Referatas UAB „AUGLUVA“ sąnaudų apskaita ir analizė

Vykdydamos savo veiklą, įmonės siekia uždirbti kuo daugiau pajamų, patirti kuo mažiau sąnaudų ir kartu [...]

UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas

 Buhalterinė apskaita įmonėje padeda atskleisti ūkio subjekto finansinę būklę. Buhalterinės apskaitos teikiama informacija, galima teigti [...]

Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu
Diplominis darbas Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu

Darbe bus nagrinėjami įmonės „X“ pardavimai. Individuali įmonė yra neribotos turtinės atsakomybės, visas turtas priklauso [...]