Diskriminacinio atvejo analizė savarankiškas darbas

8 psl. / 1200 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas – aprašyti diskriminacinę situaciją (ų) iš savo asmeninės patirties arba iš populiariosios spaudos arba pateikti video siužetą (su trumpu tekstiniu aprašymu ir nuoroda).Darbo uždaviniai:
 1. Atskleisti tam tikros pažeidžiamos grupės asmenų ypatingumus ir poreikius;
 2. Identifikuoti ir įvardinti diskriminacinio elgesio apraiškas, požymius šiuo konkrečiu atveju pagrindžiant žmogaus teisių ir kitais dokumentais, nagrinėtais literatūros šaltiniais;
 3. Pateikti rekomendacijų dėl pagalbos, užtikrinančios lygias galimybes dalyvauti švietime, kokybišką ugdymąsi, prevencinių priemonių pavyzdžių (g.b. video nuorodos) pasirinktam konkrečiam atvejui (reikėtų remtis literatūros šaltiniais, pateikti nuorodas į šaltinius)
Literatūros sąrašas


 1. Eitutytė D. (2010). Lyčių skirtumų atspindys pradinės mokyklos ugdymo turinyje. Lyčių skirtumai švietimo sistemoje: teminis rinkinys. Vilnius: Moterų informacijos centras.

 2. Ivanauskienė F., Šidlauskienė V. (2007). Lytis ir ugdymas: metodinė knyga 1 dalis. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla.

 3. Jackevičius M. (2013). Specialistai nustėrę: fiksuojamas dramatiškas berniukų ir mergaičių rezultatų mokyklose skirtumas. Prieiga internetu: file:///C:/Users/Admin/Desktop/%C4%AEvairi%20informacija/Mano%20%20informacija/Mokslai%202/Inkliuzinis%20ugdymas/Diskriminacinio%20atvejo%20analiz%C4%97/specialistai-nustere-fiksuojamas-dramatiskas-berniuku-ir-mergaiciu-rezultatu-mokyklose-skirtumas.html

 4. Klanienė I., Rupšienė L., Šmitienė G., Baraldsnes Dž. (2014) Mokinių lygios galimybės ir jų ribojimas bendrojo ugdymo mokykloje. Monografija. Klaipėdos universitetas.

 5. Merkys, G., Gribačiauskas, E., Ušeckienė, L. (2002). Pedagogų autoritarizmas kaip diagnostinis konstruktas: struktūros klausimai. Socialiniai mokslai, Nr. 1(33)

 6. Ruškus, J., Kazlauskaitė, I. (2000). Moksleivių ir mokytojų požiūris į lyčių skirtumus. Lyčių skirtumai švietimo sistemoje. Vilnius

 7. Šidlauskienė V. (2011). Lyties šališkumas bendrąjį lavinimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Lytiškumas ir švietimas: pažiūrų, stereotipų ir ugdymo turinio tyrimai: mokslo darbai. Vilnius.

 8. Ustilaitė S. (2007). Lyčių diskriminacija ir prielaidos jai atsirasti. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas. Vilniaus pedagoginis universitetas.


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 9, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinis darbas Referatas 2011 m. linuxas
Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę ir turi teisę naudotis visuomenės ištekliais, reikalingais...

Socialinio darbo intervencija krizės atveju

Socialinis darbas Prezentacija ramkė
—Krizė – tai emocinio ir protinio streso situacija, reikalaujanti per trumpą laiką pakeisti perspektyvas. Perspektyvų pokyčiai dažnai sukelia asmenybės struktūros pokyčius. Žmogus neįstengia...

Narkomanijos atvejo atkryčio analizė

Socialinis darbas Tyrimas 2018 m. xtrina91
           Žmonės jau nuo seno svaiginasi ivairiomis medžiagomis – alkoholiu, cigaretėmis, marihuana, opijumi, hašišu, raminamaisiais, migdomaisiais vaistais. Šių medžiagų vartojimas neigiamai veikia žmonių...

Darbas su šeima: atvejo analizė

Socialinis darbas Referatas 2020 m. melanija1
Darbe nagrinėjama vienos šeimos situacija, išsamus situacijos aprašymas, analizė. Naudojami šeimos pažinimo sociometriniai metodai (ekožemėlapis, geneograma). Labai geras darbas, iš kurio mokantis...