Loterijų ir azartinių lošimų, ir pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokesčių analizė Lietuvoje ir JAV Nevados valstijoje

38 psl. / 7372 žod.

Ištrauka

Darbo objektas – Loterijų ir azartinių lošimų mokestis, pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokestis.

Darbo tikslas – išanalizuoti šiuos mokesčius, aptarti gaunamas pajamas iš jų į Lietuvos Respublikos biudžetą, palyginti duomenis su JAV esančiais panašiais mokesčiai.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti loterijų ir azartinių lošimų mokesčio instrumentarijų, apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką, tarifus bei lengvatas;
 2. Ištirti Lietuvos mokestinių pajamų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio statistinius duomenis;
 3. Išanalizuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Nevados valstijoje esantį panašų mokestį, jo instrumentarijų, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką, tarifus bei lengvatas;
 4. Ištirti JAV, Nevados valstijos mokestinių pajamų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio statistinius duomenis;
 5. Palyginti analizuotus Lietuvos ir JAV, Nevados valstijos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio duomenis;
 6. Išanalizuoti pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokesčio instrumentarijų, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką, tarifus bei lengvatas;
 7. Ištirti Lietuvos mokestinių pajamų iš pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokesčio statistinius duomenis;
 8. Išanalizuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose esantį panašų mokestį, jo instrumentarijų, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką, tarifus bei lengvatas;
 9. Ištirti JAV mokestinių pajamų iš pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokesčio statistinius duomenis;
 10. Palyginti analizuotus Lietuvos ir JAV pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokesčio duomenis;

Darbo struktūra:

Pirmoje referato dalyje analizuojamas loterijų ir azartinių lošimų mokestis Lietuvoje: jo istorija, trūkumai, privalumai, nagrinėjamas jo instrumentarijus, mokėjimo ir apskaičiavimo tvarka bei pajamos, surenkamos iš šio mokesčio.

Antroje dalyje analizuojamas loterijų ir azartinių lošimų mokestis JAV, Nevadoje: jo istorija, trūkumai, privalumai, nagrinėjamas jo instrumentarijus, mokėjimo ir apskaičiavimo tvarka bei pajamos, surenkamos iš šio mokesčio.

Trečioje referato dalyje analizuojamas pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokestis Lietuvoje: nagrinėjamas jo instrumentarijus, tarifai, lengvatos, mokėjimo ir apskaičiavimo tvarka. Analizuojamos iš šio mokesčio surenkamos mokestinės šalies pajamos.

Ketvirtoje dalyje nagrinėjamas panašus mokestis Jungtinėse Amerikos Valstijose bei iš jo surenkamos JAV mokestinės pajamos.

Penktoje ir šeštojoje dalyje abiejų šalių išanalizuoti duomenys palyginami.

Naudoti tyrimo metodai:

 1. Literatūros apie mokesčius paieška ir analizė;
 2. Statistinių duomenų paieška ir analizė;
 3. Rastos informacijos lyginimas

Naudoti literatūros šaltiniai. Referate naudojama 14 literatūros šaltinių: 2 moksliniai straipsniai, 5 Lietuvos valstybės duomenys oficialiose interneto svetainėse, 5 šaltiniai parašyti užsienio kalba - JAV statistiniai ir informaciniai duomenys šalies oficialiose svetainėse, 2 monografijos ir kiti straipsniai mokesčių temomis.

Darbo apimtis. Darbą sudaro įvadas, pagrindinės dalys, išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 27 puslapių, įskaitant 11 lentelių ir 8 paveikslus. Taip pat pateikiamas 1 priedas. Literatūros sąrašą sudaro 14 šaltinių.


Turinys

 • TURINYS.2
 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS.4
 • SĄVOKOS.4
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS.4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.5
 • ĮVADAS.6
 • LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESTIS LIETUVOJE9
 • 1.1. Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio istorija, privalumai ir trūkumai Lietuvoje.9
 • 1.2. Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio apmokestinimo instrumentarijus.10
 • 1.3. Mokesčio deklaravimas ir sumokėjimas.11
 • 1.4. Pajamos į Lietuvos nacionalinį biudžetą iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.12
 • LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESTIS JAV, NEVADOJE (lottery and gaming tax)14
 • 2.1. Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio istorija, privalumai ir trūkumai14
 • 2.2. Loterijų ir azartinių mokesčių apmokestinimo instrumentarijus.14
 • 2.3. Mokesčio deklaravimas ir sumokėjimas.15
 • 2.4. Pajamos į Nevados biudžetą iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.16
 • LIETUVOS IR NEVADOS LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO PALYGINIMAS.18
 • 3.1. Lietuvos ir Nevados apmokestinimo instrumentarijaus palyginimas.18
 • 3.2. Pajamų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčių palyginimas Lietuvoje ir Nevadoje.18
 • PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMO MOKESTIS LIETUVOJE20
 • 4.1. Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokesčio istorija Lietuvoje, privalumai ir trūkumai20
 • 4.2. Apmokestinimo instrumentarijus.21
 • 4.3. Mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir grąžinimo tvarka.23
 • 4.4. Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos iš pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokesčio.24
 • PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMO MOKESTIS JUNGITNĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE26
 • 5.1. Mokesčio instrumentarijus.26
 • 5.2. JAV nacionalinio biudžeto pajamos iš pramoninės objektų nuosavybės registravimo mokesčio.28
 • LIETUVOS IR JAV PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMO MOKESČIŲ PALYGINIMAS.30
 • 6.1. Mokesčio instrumentarijaus ir tarifų palyginimas.30
 • 6.2. Šalių biudžetinių įplaukų palyginimas.31
 • IŠVADOS.33
 • ŠALTINIAI35
 • PRIEDAS 37

Reziumė

Autorius
tadam
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 10, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai