Pedagogų pagalba elgesio ar (ir) emocinių sunkumų arba sutrikimų turintiems vaikams ir jo šeimai

4 psl. / 897 žod.

Ištrauka

Vaiko elgesio ar (ir) emocinius sunkumus svarbu atskirti nuo sutrikimų. Mokslininkai ištyrė, kad realybėje dažniau susiduriama su emocijų ir elgesio sunkumais, o ne emocijų ir elgesio sutrikimais. Elgesio ar (ir) emocijų sutrikimus ar sunkumus sukeliantys veiksniai: biologiniai sutrikimai ar ligos, netinkamas patyrimas mokykloje, patologiniai santykiai šeimoje, neigiama socialinė ar kultūrinė įtaka. Vaiko elgesio ar (ir) emocijų sunkumai pažeidžia jo saviraiška, asmenybės plėtotei, tačiau visi šie sunkumai gali būti sustabdyti, jeigu laiku bus suteikta pagalba. Ugdant elgesio ar (ir) emocijų turinčius vaikus yra svarbiausia kiekviena pažinti, pastebėti poreikius, kokie veiksniai vaiką daro laimingą, o kurie žeidžia bei atrasti bendrą veiklą, kuri skatintų vaiką realizuotis.


Turinys

  • 1. Įvadas.
  • 2. Vaiko elgesio ar (ir) emocinius sunkumai.
  • 3. išvada.
  • 4. Literatūros sąrašas

Literatūros sąrašas

1. Ališauskienė S., Ališauskas A. (2009). Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis. [Žiūrėta 2021-01-15]. Prieiga internete: spec pagalbos lygis.pdf (smm.lt)


2. Bielskytė-Simanavičienė E., Paurienė L. (2017). Elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turintys vaikai: ugdymo ir pagalbos teikimo specifika. [Žiūrėta 2021-01-15]. Prieiga internete: Elgesio ir emocijų sunkumų_GALUTINIS.pdf (smm.lt)


3. Lietuvos Respublikos Seimas (2013). Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo. Prieiga internete: XII-745 Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo (e-tar.lt)


4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (2014). Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Prieiga internete: Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf (smm.lt)


5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (2012). Nutarimas. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo. Prieiga internete: 1408 Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos patvirtinimo (lrs.lt)

Reziumė

Autorius
virpšaitė
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Psichologija Referatas 2008 m. cikityta
Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi autistams būdingi elgesio požymiai, jų kalbos raida ir...

Emocinių išraiškų stebėjimas ir analizė

Psichologija Tyrimas 2016 m. miskas
Stebėti ir aprašyti 6 situacijas (penkios turi būti kitų žmonių, o viena- jūsų emocijos ar jausmo išraiška), kuriose žmonės išreikštų ar parodytų savo...

Ypatingų poreikių vaikai ir jų mokymosi sunkumai

Psichologija Praktikos ataskaita 2009 m. sarmi
PROJEKTAS “YPATINGŲ POREIKIŲ VAIKAI IR JŲ MOKYMOSI SUNKUMAI“. Projekto tikslas - užtikrinti veiksmingą ugdymąsi specialiųjų poreikių mokiniams drauge su bendraamžiais bendrojo lavinimo mokyklų...

Vaikų emocinio intelekto ugdymas

Psichologija Referatas 2010 m. sarmi
Vyrauja įvairūs stereotipai, o kai kurios socialinės normos pernelyg apriboja emocijų raišką. Klaidinančios nuostatos gali pakenkti vaiko asmenybės raidai bei suformuoti ydingus santykius...