Viešojo administravimo savarankiškas darbas

5 psl. / 1788 žod.

Ištrauka

Savarankiškas darbas skirtas viešąjį administravimą studijuojantiems studentams. Jame pagal duotas užduotis atsakyta į klausimus, remiantis LR Darbo kodeksas ir jo komentaras „Verslo tyrimų ir teisines analizės studija“;LR Valstybės tarnybos įstatymas; Valstybės tarnyba; Viešasis administravimas.


Turinys

 • 1.Užduotis
 • Išanalzuoti aplinkos poveikį valdžios įstaigoms ir privačioms firmoms, valdžios įstaigų ir privačių firmų vidinę struktūrą bei vidinius procesus, rasti skirtumus bei pateikti komentarus.1p;
 • 2.Užduotis
 • 1.Viešojo administravimo įstatymo paskirtis.2p;
 • 2.Kas nustato administracinių sprendimų kontrolės subjektą ir kas juo gali būti?
 • 3.Kokiais pagrindais gali būti pradėta administracinė procedūra?
 • 4.Ar viešojo administravimo institucija privalo numatyti papildomas prašymų priėmimo valandas (pasibaigus darbo laikui) ir jei taip kokiais atvejais?
 • 5.Kokiais atvejais valstybės tarnautojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje?
 • 6.Kokiais atvejais viešojo administravimo institucija gali prašyti kitos viešojo administravimo institucijos tarnybinės pagalbos administraciniam sprendimui priimti?3p;
 • 7.Kuo motyvuojant galima atsisakyti teikti tarnybinę pagalbą?
 • 8. Ar viešojo administravimo institucija privalo nagrinėti žodinius piliečių prašymus, jei privalo, kokiais atvejais?
 • 9.Kokiais atvejais neteikiama tarnybinė pagalba?
 • 10.Kokiais terminais viešojo administravimo institucija privalo išnagrinėti prašymą?
 • 11.Valstybės tarnautojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo raštišką teikimą ir perduoda jį institucijos vadovui sprendimui priimti. Per kokį laikotarpį turi būti priimtas sprendimas, atitinkantis viešojo administravimo įstatymo reikalavimus?
 • 12.Koks sprendimas laikomas individualiu administraciniu aktu?
 • 13.Viešojo administravimo įstatymas nustato klaidų ištaisymo procedūrą. Kokioms klaidoms ištaisymo procedūra netaikoma?
 • 14.Ar valstybės tarnautojas gali būti priimtas į pareigas be konkurso?4p;
 • 15.Ar sudaromos darbo sutartys su valstybės tarnautojais?
 • 16.Asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą taikomi bendrieji reikalavimai (LR pilietybė, lietuvių kalbos mokėjimas ir kt.) Ar yra taikomas asmeniui, stojančiam į valstybės tarnybą amžiaus cenzas? Jei taikomas, kokiais atvejais ir koks?
 • 17.Ar valstybės tarnautojui leidžiama eiti daugiau nei vienas pareigas?
 • 18.Ar laikoma suderinama su valstybės tarnyba veikla, kuomet valstybės tarnautojas atstovauja fiziniam asmeniui?
 • 19.Ar esant tarnybiniam būtinumui, institucijos arba įstaigos vadovas turi teisę perkelti valstybės tarnautoją į kitas atsilaisvinusias ar naujai steigiamas to paties lygio tos pačios, aukštesnės ar žemesnės kategorijos pareigas?
 • 20.Kokia valdžios institucija atlieka valstybės tarnybos bendrajį valdymą?5p.

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2012
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. ugnele
Pastaraisiais metais daug dėmesio pasaulyje skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuri turėtų užtikrinti žmogaus, technikos ir aplinkos suderinamumą: aplinkai ir žmogui nekenksmingų technologijų naudojimą,...

Viešojo administravimo principai

Vadyba Referatas 2014 m. vaideta
ĮVADAS Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare ir pamažu įsiliedama į Europos mastu veikiantį viešojo administravimo tinklą, stengiasi pasinaudoti Europos institucijų sukaupta gerąja patirtimi...

Viešojo administravimo institucijų valdymas

Vadyba Referatas 2014 m. vakarėd
Viešasis administravimas dominuoja daugelyje institucijų. Administravimo funkcija yra labai plati ir susieta su daugeliu dalykų, todėl ši tema yra labai aktuali, nes kiekvienas...

Kokybės vadybos savarankiškas darbas

Vadyba Referatas 2019 m. Bembis
Šiais laikais visi aplink tik ir kalba apie tai, kaip svarbu yra gauti kokybišką prekę ar paslaugą. Itin sparčiai augantis konkurencijos lygis...