„SUMMMIER“ prekės ženklo reklamos analizė

18 psl. / 2973 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Reklama šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių sričių egzistavimo. Reklama – tai informacijos apie produktus, jų ypatybes bei realizavimo formas ir apie organizacijas, kurios gamina arba perduoda tas prekes ir paslaugas (Rupšplaukis ir kt., 2019). Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba, paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip paveikti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Kartu reklama tampa ir viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių su kitomis prekybos įmonėmis, paslaugas teikiančiomis firmomis, kurios irgi siekia tokių pat tikslų, Kiekviena verslo įmonė savo prekes ir pačią įmonę turi reklamuoti planingai, o tam pasiekti reikalinga reklamos kampanija - nuosekliai tam tikrą laiką reklamos strategiją įgyvendinantys veiksmai, kuriuos jungia kūrybinė idėja. Taigi, šiame darbe bus nagrinėjamas ,,Summmier” įmonės naujo produkto vertė, dizainas, pasiekiamumas ir reklamos kampanijos planas.

Problema. Naujo produkto, ,,Summmier bites”, įvedimas į rinką, viešinimas ir vertės sukūrimas.

Objektas. ,,Summmier bites” šalčiu džiovintos uogos ir vaisiai.

Tikslas. Išnagrinėti naujo produkto ,,Summmier” reklamos kampaniją.

Uždaviniai.

 1. Išanalizuoti prekės ženklą.
 1. Išnagrinėti produkto vertę žmogui.
 1. Išanalizuoti produktui pasiekiamumo.
 1. Išnagrinėti marketingo komplekso elementus.
 1. Apibrėžti produkto rinką bei kategoriją.
 1. Sudaryti naujo produkto reklamos kampanijos planą

Turinys

 • 1.ĮVADAS 3 
 • 1.2.Elektroninio marketingo apibūdinimas ir reklamos modeliai 4 
 • 2.PREKĖS ŽENKLO PRISTATYMAS 6 
 • 2.2.Marketingo komplekso elementai ir segmentavimas 8 
 • 3.KONKURENTŲ KOMUNIKACIJOS APŽVALGA 9 
 • 4.REKLAMOS KAMPANIJOS PLANAS 12 
 • 4.1.Reklamos priemonės 13 
 • 4.2.REKLAMOS MAKETAS IR ŠŪKIAI 15 
 • Šaltiniai18

Literatūros sąrašas

Šaltiniai: 1. 1. Sundar, S. S., Kim, J., & Gambino, A. (2017). Using theory of interactive mediaeffects (TIME) to analyze digital advertising. Digital advertising: Theory andresearch, 34 – 49 psl. 1. 2. Sundar, S. S., Kim, J., & Gambino, A. (2017). Using theory of interactive mediaeffects (TIME) to analyze digital advertising. Digital advertising: Theory andresearch, 50 – 62 psl. 1. Produkto puslapis - https://summmer.lt/en/


Reziumė

Autorius
gabrielaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Prekės ženklų registravimas Lietuvoje

Rinkodara Referatas rasaaaaa
Jau nuo senų laikų, kuomet buvo pradėta vystyti prekyba kiekvieno tam tikros prekės gamintojo siekis buvoišskirti savo gaminamus produktus iš kitų prekyboje esančių...

Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga

Rinkodara Referatas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Internetinė prekyba reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius...

Prekės ženklo „Drogas“ reklaminė kampanija

Rinkodara Referatas 2014 m. rimika
Kosmetikos priemonių yra gausu tiek prekybos centruose ar internetinėse svetainėse, taip pat yra nemažai specialių kosmetikos parduotuvių, kuriose galima įsigyti sau tinkamas kosmetikos...

Prekės ženklo rinkodaros priemonių tobulinimas

Rinkodara Prezentacija 2020 m. Bembis
Pateikiamas kosmetinio prekinio ženklo rinkodaros priemonių tobulinimo planas. Išanalizuota dabartinė prekinio ženklo situacija, kriterijai ir veiksniai, pateikiami tobulinimo pasiūlymai ir idėjos.