Vartotojo biudžetas, Engelio dėsnis, Gifeno prekės

5 psl. / 947 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiais laikais būtinos bent pagrindinės ekonominės žinios norint užsitikrinti gerą darbo vietą rinkoje. Dėl to mikroekonomikos pagrindus pravartu turėti kiekvienam iš mūsų, kad žinotume kiek verta mūsų darbo jėga ir laikas. Mūsų pasirinkta tema yra aktuali vartotojams, kad jie galėtų kažką pasiekti ir išsirinkti, kas jiems geriausia. Taip pat, kad žinotų ir sugebėtų suprasti kaip keičiantis kainoms ir pajamoms kinta prekės paklausa. Šiame darbe bus nagrinėjama Vartotojo biudžeto, Gifeno prekių ir Engelio dėsnio temų pateikimas skirtinguose leidiniuose (Hal R. Varian „Microeconomics: A Modern Approach“, Vytautas Vaznonis, Bernardas Vaznonis, Gintarė Janušauskaitė „Mikroekonomikos studijų vadovas“, V. Snieška ir kt. „Mikroekonomika“). Darbo uždaviniai: išmokti atrinkti tinkamą informaciją ir atskleisti skirtumus tarp skirtingų leidinių nors ir tomis pačiomis temomis.

Tikslas: išsiaiškinti ir atrinkti tinkamiausią knygą mokymuisi.

Darbo metodai. Darbe pasirinktos trys skirtingų autorių knygos (viena iš jų anglų kalba) ir lyginama pateikta informacija: terminai, grafinis vaizdavimas, formulės, pateikiamos informacijos kiekis. Problemos tyrimo dalyje bus lyginamas knygų naudingumas. Galiausiai sudaromos išvados ir nustatoma, kurio autoriaus leidinys yra tinkamiausias mokymuisi, lengviausiai suprantamas ir paprastai, aiškiai gali būti suvokiamas daugumai.


Reziumė

Autorius
Egle1201
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2022
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Vartotojo prekių paklausa

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: suprasti prekių rinkinių išsidėstymą abejingumo kreivių žemėlapyje; mokėti nubrėžti ir paaiškinti biudžeto tiesę; panaudojant abejingumo kreivių žemėlapį ir biudžeto tiesę, mokėti nustatyti...

Vartotojų elgsena ir prekių paklausa

Ekonomika Referatas ekita
Idealios rinkos subjektai yra individualus pardavėjas ir individualus pirkėjas arba gamintojas ir vartotojas. Pardavėjas ir pirkėjas yra dvi skirtingos rinkoje veikiančios jėgos. Pirkėjas...